Skip to content
Voting application, connecting two world (ASP.NET MVC and IoT) together
JavaScript CSS HTML Smalltalk C# C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Arduino
Db
Design
Powershell
Prezentace
Voter
.gitignore
readme.md

readme.md

Voter - demo

Popis

Ukázková aplikace v .NET technologii. Propojení ASP.NET MVC aplikace s IoT zařízením.

Aplikace slouží ke správě kampaní - anket a jejich otázkám. V první verzi umožňuje volby Ano/Ne. Následně lze celou kampaň spustit, web zobrazí otázku a k ní graf.

Graf se automaticky obnovuje během hlasování.

Hardware

Zařízení bylo postaveno na desce WeMos D1 ESP8266 WiFi Board. Nejde tedy o Arduino desku, jen využívá layout Arduina Uno!

Schéma zapojení

Schéma

Pozn.: RGB LED dioda obsahuje předřazené odpory, proto nejsou ve schématu zakresleny!

Seznam součástek

Label Part Type Properties
LED1 RGB LED (com. cathode, rgb) rgb RGB; polarity common cathode; pouzdro 5 mm [THT]; pin order rgb
R1 1kΩ Resistor bands 4; tolerance ±5%; pouzdro THT; odpor 1kΩ; odstup pinů 400 mil
R2 1kΩ Resistor bands 4; tolerance ±5%; pouzdro THT; odpor 1kΩ; odstup pinů 400 mil
S1 Pushbutton pouzdro [THT]
S2 Pushbutton pouzdro [THT]
WeMos D1 R1 WeMos D1 R2 varianta D1 R2

Shopping List

Amount Part Type Properties
1 RGB LED (com. cathode, rgb) rgb RGB; polarity common cathode; pouzdro 5 mm [THT]; pin order rgb
2 1kΩ Resistor bands 4; tolerance ±5%; pouzdro THT; odpor 1kΩ; odstup pinů 400 mil
2 Pushbutton pouzdro [THT]
1 WeMos D1 R2 varianta D1 R2

Schéma bylo vytvořeno pomocí aplikace Fritzing.

Použité zdroje

Struktura složek

 • Arduino
  • zdrojové kódy pro HW prototyp
 • Db
  • SQL skripty pro přípravu MSSQL DB
 • Design
  • grafický návrh v HTML/CSS/JS
 • Powershell
  • Pomocné skripty (např. simulátor HW)
 • Voter
  • zdrojoké kódy webové aplikace

Kontakty

You can’t perform that action at this time.