Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (11 sloc) 1.93 KB

Curs programare nivel 1

# Vârsta: 8-10 ani
# Durată ședință: 90 minute (din care 10 minute pauză)
# Număr ședințe: 31 (septembrie - iunie)

Introducere

Cu toții știm că tehnologia se infiltrează din ce în ce mai mult în viața de zi cu zi. Pare că în viitorul apropiat niciun job nu va mai fi ferit de importanța cunoașterii programării sau, cel puțin, a elementelor de lucrul cu calculatorul. De aceea, introducerea copiilor în această lume este esențială. La fel ca în orice domeniu, primele impresii față de acesta sunt cruciale pentru parcursul viitor.

Descriere

Cursul de programare 1 este special construit pentru a ghida copiii care nu au privit până acum calculatorul ca o unealtă ce ne poate ajuta în viața de zi cu zi, ci doar ca un instrument de divertisment.

În cadrul acestui curs, copiii vor pune fundația unei călătorii fascinante, dar temeinice, în lumea programării. Vor face cunoștință cu elementul central al acestui domeniu - algoritmul, prin programare vizuală (Lightbot, Scratch și MIT App Inventor) - tehnologii prin care se pot crea programe prin tragerea cu mouse-ul a unor blocuri de cod, ajungând să aprecieze efortul din spatele jocurilor și aplicațiilor față de care își dedică nenumărate ore.

Mai mult, pentru a facilita dezvoltarea lor ulterioară, se vor întâlni cu toate conceptele de funcționare a calculatorului de care vor avea nevoie în călătoria lor. Se vor întâlni cu două sisteme de operare, Windows și Ubuntu (Linux), și vor înțelege la ce se folosesc diferitele taste, explorând programe precum Typing Club și Make Art.

În cele din urmă, vor ajunge să aibă o incursiune în elemente de programare orientată pe obiecte, folosind programare vizuală, în timp ce-și vor dezvolta propriile aplicații Android, ajungând să înțeleagă procesul de creație care a stat în spatele unora dintre aplicațiile pe care le folosesc zi de zi.

You can’t perform that action at this time.