Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (12 sloc) 2.19 KB

Curs de programare nivel 2

# Vârsta: 11-14 ani
# Durată ședință: 120 minute (din care 10 minute pauză)
# Număr ședințe: 31

Introducere

Pare că în următorii ani programarea se va infiltra în orice activitate din viețile noastre, iar acest fenomen își face simțită prezența chiar și acum. De la muzicieni care folosesc inteligența artificială în compoziții până la reacții chimice simulate pe calculator, devine din ce în ce mai clar că înțelegerea acestui domeniu va fi esențială în viitor.

Descriere

Cursul de programare 2 este ideal pentru copiii care au petrecut deja timp pe calculator, explorându-i funcțiile, cei care sunt confortabili cu a se aventura în explorarea autonomă.

Având fundația deja construită prin cursul de Programare 1 sau prin explorare autonomă, cursul de Programare 2 asigură primul contact cu codul scris la tastatură. Cu toate că e o schimbare semnificativă, limbajele de programare având o structură specifică, acest curs este construit pentru a sedimenta pas cu pas toate conceptele necesare.

Astfel, plecând de la cea mai evidentă și mai tangibilă aplicabilitate a programării, site-urile web, tot cursul se concentrează pe cristalizarea celor trei tehnologii necesare - HTML, CSS și JavaScript. Astfel, copiii ajung să înțeleagă natura duală a aplicațiilor și jocurilor pe care le accesează în viața de zi cu zi - structură și interacțiune.

De asemenea, construind pe competențele de utilizare a calculatorului din anul anterior, vor înțelege câteva dintre noțiunile familiare, dar “obscure” pe care le folosesc atât de des - bitul, byte-ul, RAM, procesorul, internetul etc, iar noțiunile explorate în cursul de Robotică 1 ar accelera și ar integra înțelegerea acestora în universul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).

Cursul este gândit ca o serie de proiecte - unele individuale, altele de grup - de dificultate și durată de timp crescânde, reflectând modul în care se creează programele în viața reală. Copiii vor ajunge să-și creeze propria pagină web, iar în echipe vor realiza un site cu mai multe pagini, familiarizându-se cu lucrul structurat în echipă.