Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (11 sloc) 2.02 KB

Curs de programare nivel 3

# Vârsta: 11-14 ani
# Durată ședință: 120 minute (din care 10 minute pauză)
# Număr ședințe: 31

Introducere

După finalizarea cursului de programare 2, copiii vor descoperi că în diverse aplicații și site-uri pe care le folosesc apar anumite animații grafice și funcționalități pe care nu le pot replica doar cu ceea ce au învățat până acum.

Descriere

La cursul de programare 3 copiii au oportunitatea de a sedimenta foarte bine conceptele de JavaScript într-un context cu totul nou, animațiile, interacțiunea cu utilizatorul și aplicații web. Vor înțelege și mai mult diversele concepte de programare și felul în care se integrează acestea în viața de zi cu zi. În acest moment, după 1 sau 2 ani de programare, este esențial să facă un pas înapoi și să privească tot ceea ce au învățat și unde vor merge mai departe cu aceste cunoștințe.

Inițial, vor începe cu Canvas API pentru JavaScript, care le va da posibilitatea să deseneze într-o pagină web. Acest lucru le va deschide poarta spre un univers cu totul nou, realizarea de animații complexe și de jocuri, lucru pe care și-l doresc mulți dintre ei. În această parte a cursului vor putea să integreze tot ceea ce au învățat în cei doi ani de programare în realizarea unor proiecte unitare, ocupându-se de programarea mai multor elemente simultan. Această tranziție se va petrece lent, asigurând înțelegerea mult mai profundă a programării.

Mai departe, vor face cunoștință din nou cu elemente de tehnologie, învățând și mai bine cum funcționează internetul, și mai ales, care e procesul care stă în spatele intrării pe o pagină web atunci când scrii adresa în browser.

În ultima jumătate a cursului vor putea să exploreze rezolvarea unor probleme reale din viața de zi cu zi, prin programarea unor aplicații web. De exemplu, cum facem un site care afișează vremea de mâine, umiditatea solului unor plante conectate la internet, un catalog de mașini etc.