Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (32 sloc) 4.03 KB

Curs de robotică nivel 1

# Vârsta: 9-14 ani
# Durată ședință: 120 minute (din care 10 minute pauză)
# Număr ședințe: 31

Introducere

Unul dintre cele mai fascinante domenii din tehnologie, aflat într-o dezvoltare explozivă, este robotica. De la mașini autonome, roboți de casă care pot învăța privindu-te cum să facă anumite activități, până la șerpi mecanici autonomi care sunt folosiți pentru salvarea persoanelor în zonele de dezastru, e clar că orice predicție despre viitor nu poate cuprinde toate invențiile care vor apărea.

Descriere

Cursul de robotică 1 vine în întâmpinarea acestui fenomen, printr-o abordare care integrează, în spirit STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), conceptele de fizică, electronică și programare în dezvoltarea imaginației și competențelor copiilor în acest domeniu. Astfel, cursul se împarte în 4 etape de cunoaștere - fizică, electronică, explorarea robotului și rezolvarea autonomă de probleme cu ajutorul lui.

În primă fază, pentru a veni în întâmpinarea întrebărilor precum „De ce motoarele nu se mișcă dacă dau viteză mică?”, copiii vor face cunoștință cu noțiuni fundamentale de fizică, mereu plecând de la experimente și întrebări din viața de zi cu zi - viteza, forța, puterea, magnetismul și electricitatea. Astfel, se asigură o înțelegere reală a felului în care funcționează roboții și înțelegerea faptului că tot ceea ce vor face nu este „magie”, ci poate fi explicat științific și înțeles.

Apoi, vor începe o aventură în lumea electronicii, explorând felul în care se comportă curentul electric, cum este produs și cum ajunge la prizele de acasă; dar și făcând cunoștință cu diverse componente electronice și construind câteva circuite care vor aprinde și vor stinge LED-uri. Astfel vor înțelege cum se folosește tehnologia de electricitate și faptul că putem determina curentul electric să se comporte în diverse moduri, fără a folosi programarea.

Mai departe, având fundația construită, vor explora diversele funcții ale robotului, înțelegând, în același timp, cum funcționează componentele acestuia, dar și noțiunile de programare. Aici, cursurile de Programare 0 și 1 accelerează și ajută integrarea noțiunilor în universul STEM.

În cele din urmă, copiii vor trebui, individual sau în echipe, să rezolve o serie de provocări care pornesc de la situații din viața de zi cu zi, pe o „planșă de joc” special creată, prin programarea robotului și accesorizarea lui. Astfel ajung să-și dezvolte capacitatea de a rezolva probleme și ajung să înțeleagă importanța diverselor concepte în situații concrete (spre exemplu, una dintre planșe presupune aprovizionarea mai multor magazine cu produse dintr-un depozit).

Competențe necesare

 • Elemente de matematică
  • Realizarea de calcule cu numere naturale până la 2000
  • Identificarea figurilor și corpurilor geometrice
 • Abilități practice - îndemânare, modelare, machetare
 • Competențe digitale minime
 • Cunoașterea minimală a elementelor de programare vizuală (ScratchJr)
 • Cunoștințe de bază de fizică

Competențe dobândite

 • Înțelegerea unor noțiuni de bază despre electricitate
 • Cunoașterea unor componente electronice de bază
 • Recunoașterea unui circuit electric simplu
 • Abilitatea de a citi o schemă electronică
 • Înțelegerea modului de funcționare a unui robot mBot
 • Abilitatea de a implementa cerințe algoritmice simple prin programarea mBot-ului

Cuprins curs

 • Bazele fizicii (experimente legate de viteză, forță, putere, magnetism, electricitate, curent electric)
 • Studiul componentelor electronice (comutator, diodă, motoare)
 • Circuite electronice (scheme electronice, breadboard-ul, conectarea unui LED, circuitul bistabil, circuitul bistabil cu LED bicolor, circuite în serie și în paralel)
 • Familiarizarea cu mBot-ul controlul folosind interfața grafică, explicarea componentelor, tipuri de comenzi, programare grafică mBot)