Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (11 sloc) 1.83 KB

Curs de robotică nivel 2

# Vârsta: 9-14 ani
# Durată ședință: 120 minute (din care 10 minute pauză)
# Număr ședințe: 31

Introducere

Dintotdeauna tehnologia a fost folosită să ne facă viața mai ușoară și, de ce nu, mai interesantă. Iar ăsta e un mod de abordare pe care vrem ca cei mici să îl preia de la noi. Nu doar să identifice o problemă (am plecat în vacanță și nu mai știu dacă am udat plantele), ci să caute soluții și să folosească tehnologia în mod creativ pentru a construi de la zero, pe cât posibil, acea soluție.

Descriere

Astfel, în cursul de Robotică 2, copiii au ocazia de a fundamenta și mai mult cunoștințele acumulate la cursurile anterioare, ajungând să creeze de-a lungul anului câteva proiecte cu aplicabilitate în viața reală.

Primul dintre acestea este o mașină care poate fi controlată de pe telefonul mobil, prin Bluetooth, copiii ajungând să folosească foarte multe componente electronice. De la LED-uri, la drivere de motoare, la plăcuța Bluetooth, vor avea ocazia să exploreze în detaliu toate aceste lucruri.

Al doilea dintre proiecte le va da ocazia să exploreze felul în care funcționează comunicarea WiFi, reușind să conecteze o plantă la internet și colectând toate datele legate de sol și lumină. Explorăm astfel și universul Internet of Things - internetul lucrurilor, care începe să fie din ce în ce mai prezent în viețile noastre. La ambele proiecte copiii vor adăugă componenta software și vor aprofunda o multitudine de noțiuni legate de programare, folosind limbajul C/C++.

Prin toată aventura lor, le asigurăm o îmbinare perfectă, în spirit STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), între fizică, electronică și programare, în timp ce vor învăța limbajul C/C++ pe platforma de dezvoltare Arduino.