Kit cu Arduino care te ajută să ai grijă de plante
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
libraries/ArduinoUno
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Smart Plant

Avem din ce în ce mai puțin timp și — suntem cu toții bombardați de informații și lucruri de făcut — de aceea uităm de lucrurile cu adevărat importante. Unul din ele... udatul plantelor! Așa că ne facem viața mai ușoară și automatizăm asta printr-un proiect IoT.

Componente folosite

 • 1 x placă dezvoltare Arduino Uno (sau compatibil)
 • 1 x breadboard
 • 1 x senzor de umiditate a solului (tip FC-28)
 • 1 x fotorezistor (tip 5528)
 • 1 x rezistor 10kΩ
 • 1 x modul Wi-Fi (tip ESP8266 ESP-01)
 • 8 x fir mamă-tată
 • 4 x fir tată-tată

Pași pentru realizarea proiectului

 • conectarea și configurarea modulului Wi-Fi
 • conectarea și calibrarea senzorilor
 • încărcarea programului pe placa de dezvoltare
 • verificarea proiectului și debugging.

Schema proiectului

schema proiect