Skip to content
Linki które pojawiają się na nagraniach "Śniadanie z Programowaniem"
Branch: master
Clone or download

Latest commit

cytrowski Update 25.md
When automation fails ;)
Latest commit 08f91b7 Feb 26, 2020

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets first iteration, with #3 episode links Nov 4, 2019
episodes Update 25.md Feb 26, 2020
README.md Update README.md Feb 21, 2020

README.md

top shot

Śniadanie z Programowaniem

Na tym repozytorium znajdziesz linki które publikujemy w ramach nagrań "Śniadanie z Programowaniem" na kanale JustJoin IT.

Odcinki:

 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #25, 21.02.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #24, 13.02.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #23, 07.02.2020
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #22, 30.12.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #21, 23.01.2020
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #19, 09.01.2020
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #18, 19.12.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #17, 12.12.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #16, 05.12.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #14, 21.11.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #13, 13.11.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #12, 07.11.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #11, 31.10.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #10, 24.10.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #9, 17.10.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #8, 10.10.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #7, 03.10.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #6, 25.09.2019
 • [Back-end] Śniadanie z programowaniem #5, 17.09.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #4, 10.09.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #3, 31.08.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #2, 24.08.2019
 • [Front-end] Śniadanie z programowaniem #1, 14.08.2019
You can’t perform that action at this time.