Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21441 lines (21440 sloc) 225 KB
àbac
abacà
abadia
abaixar
abalisament
abampere
abanderament
abandó
abandonament
abandonar
abandonat
abans
abans d'ahir
abans d'ahir a la nit
abans d'ahir al vespre
abans de
abans de res
abans de tot
abans d'hora
abans que
a aquella hora del dia
a aquesta hora
a aquest pas
abaratiment
abarrotat
abassegament
abast
abastament
abastar
abastir
abat
abatre
a babord
a baix
a banda de
a boca de canó
a bord
a camp ras
a canvi
a canvi de
a càrrec de la despesa pública
a casa
a causa d'açò
a causa d'això
a causa de
a causa de les circumstàncies
a causa que
a cegues
a certa distància
a coll
a comissió
a compte
a condició que
a conseqüència de
a contracor
a correu seguit
a costa de
a crèdit
a crema-roba
a curt termini
a dalt
a dalt de tot
a debat
abdicació
abdicar
a diferència de
a dins
a dins de
a discreció del tribunal
abdomen
abdominal
a dreta i esquerra
abducció
abecedari
abella
abellot
a empentes i rodolons
a entrada de fosc
aberració
aberració del so
aberrant
a escala
a escala internacional
a escala nacional
a estones
a excepció de
a favor
a favor de
a fi de
a fi que
a finals d'any
a fons
a fora de
a força de
a frec de roba
a gran escala
a grans passes
a grans trets
a hores convingudes
a hores d'ara
a intervals
abintestat
abiogènesi
abiòtic
abismal
abisme
abissal
abjecte
a jornada plena
abjuració
abjurar
a l'abast
a l'abast de la vista
a la babalà
a la banda dreta de la carretera
a la banda esquerra de la carretera
a la carretera
a la claror de la lluna
a la corda fluixa
a la costa
a la cuneta
a la defensiva
a la dreta
a la faena
a la fase final
a la feina
a la flor de la joventut
a la flor de la vida
a la gatzoneta
a la llarga
a la mar
a la mínima
a la nit
a la perfecció
a la pràctica
a la primera oportunitat
a la setmana
a la tarda
a la televisió
a la vegada
a la venda
a la vesprada
a la vista
ablació
a l'aire lliure
a l'alça
a l'alçada dels ulls
a l'altre costat
a l'altre costat de
a l'altre costat del toll
a l'ample
a l'any
a l'atenció de
ablatiu
a l'atur
a l'atzar
a l'engròs
a les fosques
a les palpentes
a l'esquerra
a l'est
a l'estiu
a l'estranger
a l'hivern
a l'hora baixa
a l'hora de
a l'hora en punt
a l'inrevés
a l'instant
a llarg termini
a lloc
ablució
a l'últim minut
a l'últim moment
a l'uníson
a mà
a mà dreta
a mà esquerra
a màquina
a marxes forçades
a més
a més a més
a més a més de
a més d'açò
a més d'això
a més de
a més de tot açò
a més de tot això
a mesura que passen els anys
a mida
a mig camí
a mig matí
a mig tarda
a mig vesprada
a mitges
a mitja jornada
a mitja tarda
a mitja vela
a mitja vesprada
a mitjan
a mitjan tarda
a mitjan vesprada
a mitjanit
abnegació
a negra nit
a nivell nacional
abocador
abocar
abolició
abolicionisme
abolicionista
abolir
abominable
abominablement
abominació
a on
abonament d'autobús
abonar
abonat
abonyegadura
abonyegar
abordar
abordatge
aborigen
a part
a part de
a part del fet que
a partir d'allà
a partir d'avui
a partir de
a parts iguals
a pas de tortuga
a penes
a perpetuïtat
a petició
a petició meua
a petició meva
a petició nostra
a petició seua
a petició seva
a petició teua
a petició teva
a petició vostra
a petita escala
a peu
a ple dia
a ple estiu
a ple hivern
a plenes veles
a poc a poc
a popa
a port
a porta tancada
a posteriori
a preu de cost
a preu reduït
a primera vista
a principis de
a priori
a proa
a proa i a babord
a prop
a prop del capdamunt
a prova
a prova de bombes
a punt
a punta de dia
a punta de pistola
a punt d'acabar-se
a punt de plorar
a qualsevol hora del dia i de la nit
a qualsevol lloc
a quasi tot arreu
a quatre passes
a qui correspongui
abr.
abraçada
abraçar
a raó de
Abra-Real Sporting Club
abrasímetre
abrasió
abrasiu
a remolc
abreujament
abreujar
abreurar
abreviatura
abric
abril
abrillantador
abrillantament
abrogació
abruptament
abrupte
a sang freda
abscissa
absència
absent
absentisme
absis
a so de bombo i platerets
a sobre
a sobrevent
absoldre
a sol·licitud
absolució
absolut
absolutament
absolutisme
absolutori
absorbància
absorbent
absorbidor
absorbiment
absorbir
absorció
absorciòmetre
absorciometria
absortivitat
a sota
abstemi
abstenció
abstencionisme
abstencionista
abstenir
abstinència
abstracció
abstraccionisme
abstracte
absurd
absurdament
absurditat
a temps
a temps parcial
a termini
a to
a tort i a dret
a tota brida
a tota marxa
a tota vela
a tota velocitat
a tot arreu
a tot el món
a tot estirar
a tot gas
a tot preu
a través de
a través de la carretera
a trenc d'alba
a tret
a trossos
abúlia
a una altra escala
a un altre lloc
a un preu molt alt
abundància
abundant
abundantment
abundar
abundós
aburgesament
abús
abusar
abusar de
abús de poder
a vegades
a vela
abvolt
a voluntat
acabament
acabar
acabat
acadèmia
acadèmic
academicisme
acampar
acant
acantòcit
acantocitosi
acantosi
acantosoma
àcar
acarar
acariciar
acaricida
acatxar-se
accedir
acceleració
acceleradament
accelerador
accelerador de partícules
accelerar
acceleròmetre
accent
accentuació
accentual
accentuar
accentuat
acceptable
acceptació
acceptar
acceptor
accés
accés lliure
accessibilitat
accessible
accessió
accessòriament
accident
accidental
accidentalment
accident laboral
accident de circulació
accident de trànsit
accident de treball
acció
acció alliberada
acció amortitzable
acció convertible
acció excupó
acció exdret
acció gratuïta
acció nominal
acció nova
acció ordinària
acció preferent
acció pròpia
acció sindicada
acció vella
acció al portador
acció amb prima
acció de gaudi
acció de primera
acció d'or
acció sense dret de vot
acció sense vot
accionador
accionament
accionari
accionista
accionista fundador
accionista majoritari
accionista minoritari
acèfal
acefàlia
acer
aceració
acerar
acereria
acerós
acetàbul
acetal
acetat
acètic
acetificació
acetilcolina
acetilè
acetoacetat
acetofenona
acetona
ací
acíclic
aciclicitat
àcid
àcid nucleic
acidesa
acídic
acidificació
acidificar
acidímetre
acidimetria
acidosi
aclamació
aclamar
aclaparador
aclaparar
aclarida
aclariment
aclarir
aclimatació
aclimatar
acme
acne
acnode
açò
acoblador
acollir
acomiadament
acomiadar
acomodar
acompanyament
acompanyant
acompanyar
acomplir
acònit
aconseguir
aconsellable
aconsellar
acontentar
acord
acordar
acordat
Acord de Bretton Woods
acordió
acostament
acostar-se
acostumar
acotament
acotar
acre
acreció
acreditar
acrilat
acrílic
acritud
acrobàcia
acròbata
acroïta
acroleïna
acromàtic
acromegàlia
acromi
acrònim
acrosoma
acrosòmic
ACT
acte
actina
actini
actínid
actinògraf
actinograma
actinolita
actinòmetre
actinometria
actitud
actiu
activació
activador
activament
activar
ActiveX
activisme
activista
activitat
actomiosina
actor
actriu
actuació
actuador
actual
actualisme
actualitat
actualització
actualitzar
actualitzat
actualment
actuar
actuari
actuarial
acudir
acudit
acuïtat
aculturació
acumulable
acumulació
acumulador
acumular
acumulatiu
acupuntura
acuradament
acurat
acusació
acusar
acusat
acústic
acústica
acústicament
adagi
adaptabilitat
adaptable
adaptació
adaptador
adaptar
adaptar-se
adaptatiu
ad hoc
ad infinitum
ad libitum
ad nauseam
addenda
addicció
addició
addicional
addicionalment
addicte
additiu
additivitat
adduir
adenina
adenohipòfisi
adenoïdectomia
adenoma
adenomatosi
adenopatia
adenosina
adenosinatrifosfatasa
adequadament
adequat
adesiara
adéu
adhesió
adhesiu
adhocràcia
àdhuc
adiabàtic
adient
adimensional
adipat
adipoblast
adipòcit
adipós
adiposi
adjacent
adjectiu
adjectivació
adjectival
adjudicació
adjudicar
adjudicatari
adjuntar
admetre
administració
administrador
administrar
administratiu
admirable
admirablement
admiració
admirador
admirar
admissibilitat
admissible
admonitori
ADN
adob
adobament
adobatge
adoctrinament
adolescència
adolescent
adolorit
adonar-se de
adopció
adoptant
adoptar
adoptiu
adoració
adorar
adormit
adorn
adornament
adornar
adossat
ADP
adquirir
adquisició
adreça
adreça electrònica
adreçabilitat
adreçable
adreça postal
adreça base
adreça de memòria
adreça del vent
adreçar
adrenalina
adriàtic
adscriure
adsorbat
adsorbent
adsorbir
adsorció
adulació
adulador
adular
adularescència
adult
adúlter
adulteració
adulterar
adulteri
adulterí
adultesa
advecció
adventici
adverbi
adverbial
adverbialització
advers
adversari
adversitat
advertència
advertiment
advertir
advocar
advocat
aerènquima
aeri
aeròbic
aerobiosi
aerobús
aerodinàmic
aerodinàmica
aeròdrom
aeroelasticitat
aeroespacial
aerofagia
aerogenerador
aerògraf
aerolliscador
aerologia
aeròmetre
aerometria
aeronau
aeronàutic
aeronàutica
aeronomia
aeroport
aeroportuari
aeroscopi
aerosol
afable
afaitament
afaitar
afalagar
afamat
afanyar-se
afàsia
afavorir
afeccionat
afectar
afecte
afectiu
afectivitat
afectuós
afectuosament
Afectuosament
afegir
afer
afèresi
aferrar a
aferrar-se
afganès
afí
aficionat
afidàvit
afiliació
afiliar
afinador
afinar
afinitat
afirmació
afirmar
afirmatiu
afix
afixació
afixar
aflicció
afligir
aflorament
afluència
afluent
afluixar
afonia
afores
aforestació
aforisme
afortunadament
afortunat
AFP
africà
africació
africanisme
afrodisíac
afrontar
aftosi
afuar
afusellament
ag.
agafador
agafament
agafar
agafar fort
agafat de la mà
agalmatolita
àgata
agència
agencia antidopatge
agenda
agenollar
agent
agent de borsa
àgil
agilitar
agilitzar
agiotatge
agitació
agitadament
agitar
aglomerant
aglutinació
aglutinant
aglutinar
aglutinatiu
agnació
agnòsia
agnòstic
agnosticisme
agonia
agonitzar
àgora
agorafòbia
agosarat
agost
agradable
agradablement
agradar
agrafia
agraïment
agraït
agramador
agramatical
agramaticalitat
agrament
agranar
agrari
agre
agredir
agregació
agregar
agregat
agrella
agressió
agressiu
agressivitat
agressor
agreujament
agreujant
agreujar
agrícola
agricultor
agricultura
agroalimentari
agroambiental
agrobiologia
agroecologia
agrogeologia
agroindustrial
agrologia
agrometeorologia
agrònom
agronomia
agronòmic
agroturisme
agrupació
agrupar
aguaitar
aguantar
agudesa
aguditzar
àguila
agulla
agulla de cap
agulló
agut
aguts
ah
A/H1N1
A/H5N1
ahir
ahir a aquesta hora
ahir a la nit
ahir a la tarda
ahir a la vesprada
ahir al matí
ahir al migdia
ahir al vespre
ahir mateix
aigua
aigua corrent
aigua dolça
aigua salada
aiguafons
aiguafort
aigua de mar
aiguamarina
aiguamel
aiguaneu
aiguarràs
aiguavés
aigües residuals
aïllacionisme
aïllacionista
aïllament
aïllant
aïllar
aïllat
airadament
aire
airejador
airosament
Aiten Etxe
aixadell
aixafar
aixaragallament
aixecador
aixecament
aixecar
aixecar-se
aixella
aixeta
així
així com
així i tot
així mateix
així que
així sigui
això
aixol
aixovar
ajornar
ajuda
ajudant
ajudar
ajudar a entendre
ajuntament
ajuntar
ajupir-se
ajustador
ajustament
ajustar
ajustatge
ajut
ala
alabastre
alarma
alarmant
alarmar
alarmisme
albanès
albatros
al buit
al cap de l'any
al cap del dia
al cap i a la fi
al capdamunt de l'escala
al capdavant
al capdavant de
al capvespre
al càrrec
al cas
al comandament de
al començament
al contrari
al correu
al costat
al costat de
al davant
al dia
albeca
albedo
albedòmetre
albercoc
alberg
albergar
albergínia
al fet pit
al final
al final de tot
al fons de l'escenari
al fons de tot
al galop
albí
albir
albirar
albita
al llarg
al llarg de
al lluny
al matí
al màxim
al mes
al més aviat possible
al més lluny possible
al meu entendre
al meu voltant
al mig
al mig de
al mig del vaixell
al migdia
al mínim
al moment
al nostre entendre
al nostre voltant
albor
al pas
al peu de la lletra
al pis de dalt
al poder
al principi
al punt
al punt de mira
al revés
al setè cel
al seu dia
al seu temps
al telèfon
al teu voltant
al tombant de segle
àlbum
albúmina
al vespre
al voltant
al voltant de
al vostre voltant
alçada
alcaid
alcalde
alcalí
alcalimetria
alcaloide
alcalosi
alçament
alçaprem
alçar
alçària
alçat
alcista
alcohol
alcohol metílic
alcohòlic
alcoholímetre
alcoholimetria
alcoholisme
alcoholització
alcova
aldarull
aldehid
aldosa
aleatori
aleatòriament
aleatorietat
aleatorització
alegrar
alegre
alegrement
alegria
alemany
alena
alentir
aleró
alerta
alertar
aleshores
aleteig
aleurona
alexandrita
alèxia
alfa
alfabet
alfabètic
alfabetització
alfàbrega
alfals
alfanumèric
alga
àlgebra
algebraic
algebrista
àlgia
algicultura
algorisme
algoritme
algorítmic
Algorri
algú
algun
alguna cosa
alguna vegada
algun cop
algun dia
algutzir
alhora
aliança
aliat
aliatge
alicates
aliè
alienació
alienar
àlies
alimentació
alimentador
alimentar
alimentari
alimentós
alineador
alinear
alíquota
all
allà
allà baix
allà dalt
allà mateix
al·lanita
allargament
allargar
allau
al·legació
al·legar
al·legoria
allegretto
allegro
al·lel
al·lelotip
al·leluia
allèn
al·lèrgia
al·lèrgic
al·lergogen
al·lergòleg
alletament
alletar
alleugerir
alleujament
alleujar
allí
alliberador
alliberament
alliberar
al·licient
allistament
al·literació
al·litització
allò
al·loanticòs
al·loantigen
allò que
al·locinèsia
al·loempelt
al·lòfon
al·lofonia
al·lomòrfic
al.lomorfisme
al·lopàtric
al·losterisme
al·lotip
al·lotípia
allotjament
allotjar
al·lucinació
al·lucinar
al·lucinogen
al·ludir
allunyat
al·lusió
al·luvial
al·luvió
al·luvionament
almanac
almandina
almenys
almesc
almirall
almirallat
almívar
almoina
alna
alopècia
alosa
alpaca
alpí
alpinisme
alpinista
alquímia
alquímic
alquimista
als primers temps
alt
Alta Part Contractant
altaic
altament
altar
altaveu
altazimut
alteració
alterar
altercat
altern
alternador
alternança
alternar
alternatiu
alternativa
alternativament
altimetria
altitud
altitudinal
altocúmul
altocúmulus
altostratus
altrament
altre
altre cop
altres
altruisme
altruista
Altuna
alum
alúmina
alumini
aluminiar
aluminós
aluminotèrmia
aluminotèrmic
alumne
alveolar
alveolectomia
alvocat
a.m.
amabilitat
amable
amablement
amagar
amagatall
amalgama
amalgamació
amalgamador
amanida
amant
amarg
amargament
amargor
amarratge
amassar
amateurisme
amaurosi
amazona
amazonita
amb
ambaixada
ambaixador
amb algunes reserves
amb aquest objectiu
amb aquests mitjans
amb bon o mal temps
amb bones intencions
amb calma
amb cansament
amb cautela
amb certes reserves
amb compte
amb cortesia
amb desenfado
amb desig
amb dificultat
amb dignitat
amb eficàcia
amb eficiència
amb el pas del temps
amb el pas dels anys
amb el pilot automàtic
amb el respecte merescut
amb el temps
amb elegància
amb els braços oberts
amb emoció
amb energia
amb entusiasme
amb esperança
amb esperit aventurer
amb exactitud
amb excés
amb èxit
amb facilitat
amb falsedat
amb fluïdesa
amb freqüència
amb gran dificultat
amb gran dolor
amb impaciència
amb indiferència
amb justícia
amb la condició que
amb la consciència tranquil·la
amb la cura corresponent
amb la màxima velocitat possible
amb la millor intenció
amb l'aigua al coll
amb les mans a la cintura
amb les proves disponibles
amb mala cara
amb més detall
amb moderació
amb molta gràcia
amb molta indiferència
amb molta ostentació
amb molt de gust
amb orgull
amb ostentació
amb pany i clau
amb poca antelació
amb poc temps
amb poquíssim diners
amb precisió
amb pressa
amb presses
amb problemes econòmics
amb prou faenes
amb prou feines
amb raó
amb referència a
amb relació a
amb reserves
amb sarcasme
amb saviesa
amb severitat
amb simpatia
amb sort
amb sospites
amb targeta de crèdit
amb temps
amb tendresa
amb tota honestedat
amb tota justícia
amb tota la família
amb tot el respecte
amb tot interès
amb totes les comoditats
amb totes les despeses pagades
amb totes les forces
amb tots els seus defectes
amb tristesa
amb una mica de sort
amb una rialla
amb un somriure
amb urgència
amb valentia
amb vista a
amb xec
ambdós
ambició
ambiciós
ambiental
ambientalment
ambientar
ambigu
ambigüitat
Ambilamp
àmbit
ambivalència
ambivalent
ambligonita
ambliopia
ambre
ambroide
ambrosia
ambulància
ambulatori
ameba
ameloblast
amén
Amenabar
amenaça
amenaçador
amenaça de mort
amenaçar
amenitat
amenorrea
ament
americà
americà d'origen japonès
americanisme
americi
ametista
ametla
ametler
ametlla
ametller
ametropia
amfetamina
amfibi
amfibologia
amfiteatre
amfitrió
amfòlit
amic
amical
amida
amigable
amígdala
amigdalectomia
amigdalotomia
amil
amilasa
amiloide
amiloïdosi
amiloplast
amina
aminat
aminoàcid
aminofenazona
aminoplast
amiotròfia
amistat
amistós
amistosament
amitosi
amitòtic
ammina
amni
amniocentesi
amnistia
amo
amonal
amonestació
amonestar
amoni
amoníac
amonificació
amonòlisi
amor
amorf
amorós
amortiment
amortitzable
amortització anticipada
amortitzar
amotinament
ampelografia
amperatge
ampere
ampere-hora
amperímetre
amperometria
àmpersand
ampicil·lina
ampit
amplada
amplària
ample
ample de banda
ampli
ampliació
ampliadora
àmpliament
ampliar
amplificació
amplificador
amplificar
amplitud
ampolla
ampolleta
amputació
amputar
amulet
amunt
amunt i avall
amuntegar
anabolisme
anaclític
anacolut
anacrònic
anacronisme
anaerobi
anaeròbic
anaerobiosi
anafase
anafilaxi
anàfora
anaforesi
anafòric
anal
anàleg
analfabet
analfabetisme
analgèsia
analgèsic
anàlisi
anàlisi d'ítems
analista
analític
analítica
analíticament
analitzable
analitzador
analitzar
analògic
anamnesi
anar
anar a la deriva
anar de viatge
anar la gràcia
anarquia
anàrquic
anarquisme
anarquista
anastomosat
anastomosi
anatomia
anatòmic
anatomista
anatoxina
anca
ancià
àncora
ancorar
ancorot
andalús
andalusita
andante
andantino
andesina
andesita
andorrà
andradita
androide
andrologia
ànec
anècdota
anecoic
anell
anella
anèl·lid
anèmia
anèmic
anemòfil
anemògraf
anemograma
anemòmetre
anemometria
anemone
anemoscopi
anèrgia
anestèsia
anestesiar
anestèsic
anestesiologia
anestesista
anet
anetole
aneurisma
àngel
angèlic
angina
angiòleg
angiologia
angioma
angiomatosi
angioqueratoma
angiospasme
angiosperma
angiotrípsia
angle
anglès
anglesita
anglicisme
anglosaxó
angoixa
angoixós
angolès
angora
àngstrom
anguila
angula
angular
anhídrid
anhidrita
anihilació
ànim
ànima
animació
animal
animal de companyia
animal de pastura
animar
animatisme
anime
animisme
animositat
anió
aniquilar
anís
anisoiconia
anisometropia
anisòtrop
anisotropia
anivelladora
anivellar
aniversari
annex
annexió
annexionar
annexionista
ànode
anòmal
anomalia
anomenada
anomenar
anomia
anònim
anonimat
anorac
anorèxia
anormal
anormalitat
anormalment
anortita
anòsmia
anotador
anotar
anovulatori
anoxèmia
anòxia
anquilosi
ANSI
ànsia
ansietat
ansiós
ansiosament
ant
antagonista
antàrtic
antecedència
antecedent
antedatar
antehèlix
antena
antepenúltim
antera
anteridi
anterior
anteriorment
anterozoide
antibala
antibiosi
antibiòtic
antic
anticadència
anticàtode
anticicló
anticiclònic
anticipació
anticipar-se
anticlerical
anticlinal
anticoagulant
anticodó
anticolonialista
anticonceptiu
anticongelant
anticonstitucional
anticorrupció
anticòs
anticrist
antidepressiu
antiderivada
antidisturbis
antidopatge
antídot
antieconòmic
antiestàtic
antifederalista
antiferreoelectricitat
antiferromagnètic
antiferromagnetisme
antífona
antifranquista
antigament
antigen
antiglobalització
antigorita
antiguitat
antiheli
antihiàtic
antihistamínic
antiincrustant
antiinflamatori
antílop
antimatèria
antimicrobià
antimoni
antimoniür
antimonopoli
antinatural
antinode
antioxidant
antiparal·lel
antipartícula
antipatia
antipàtic
antiquat
antiracista
antireflector
antisemita
antisemitisme
antisèpsia
antisimètric
antisocial
antístrofa
antitabac
antítesi
antitrague
antitussigen
antivirus
antologia
antònim
antonímia
antracita
antre
antropocentrisme
antropòfag
antropofàgia
antropoide
antropòleg
antropologia
antropològic
antropometria
antropomorfisme
anual
anualitat
anualment
anuari
anulació
anular
anul·lar
anunci
anunciar
anur
anúria
anus
anvers
anxova
any
any que ve
any rere any
any vinent
anyell
AOL
aorist
aorta
aòrtic
apadrinar
apagada
apagar
apaivagar
aparador
aparcament
aparcar
aparèixer
aparell
aparellar
aparellatge
aparent
aparentment
aparició
apartador
apartament
apartat de correus
apartheid
apassionadament
apassionant
apassionat
àpat
apatia
apàtic
apatita
apatxe
apedaçament
apel·lable
apel·lació
apel·lant
apel·lar
apel·latiu
apèndix
apercepció
apetit
àpex
api
API
apicultura
apiladora
aplanador
aplanament
aplàsia
aplaudiment
aplaudir
aplicabilitat
aplicable
aplicació
aplicar
aplomar
apnea
apocalipsi
apòcope
apoderament
apodització
apòdosi
apofil·lita
apòfisi
apologètic
apologia
aponeurosi
apoplast
aportar
aposició
apòsit
aposta
apostar
apostilb
apòstol
apòstrof
apotema
apràxia
apreciable
apreciar
aprehensió
aprendre
aprenentatge
apressant
apressar-se
aprimar
apriorisme
aprofitant aquesta oportunitat
aprofitar
aprofundir
apropar-se
apropiació
apropiadament
apropiat
aprovació
aprovar
aprovisionament
aproximació
aproximadament
aproximar
aproximat
apte
àpter
aptitud
apuntador
apuntalar
apuntar
aquarel·la
Aquarium
aquàrium
aquarterar
aquàtic
aqüeducte
aquell
aquest
aquesta nit
aquesta tarda
aquesta vesprada
aquest matí
aquest migdia
aquest vespre
aquí
aquí dalt
aquí fora
aquí i allà
aquí mateix
aquí sota
aqüicultura
aqüífer
aquós
ara
àrab
ara com ara
ara encara menys
ara encara més
arabisme
ara mateix
ara més que mai
ara o mai
àrac
aràcnid
aracnoide
aragonès
aragonesisme
aragonita
arameu
aranja
Arantzazu
aranya
aranyoner
aranzel
arbitrar
arbitrari
arbitrarietat
àrbitre
arbori
arboricultor
arboricultura
arbre
arbust
arc
arca
arcada
arcaic
arcaisme
arcàngel
arc de Sant Martí
arcont
ardent
ardu
àrea
areal
areflèxia
arena
areng
arenícola
arèola
aresta
argelí
argent
argentador
argent viu
argentí
argila
arginina
argó
argot
argòtic
argument
argumentació
argumentar
ari
ària
àrid
arieta
aristocràcia
aristòcrata
aristocràtic
aristotèlic
aritmètic
aritmètica
arítmia
Arkote
arlequí
arma
arma biològica
arma nuclear
arma química
armada
armadura
arma de foc
armament
armar
armari
armat
armilla
armistici
ARN
arna
àrnica
aroma
aromàtic
arpa
arpista
arpó
arquebisbe
arqueig
arquejar
arqueòleg
arqueologia
arqueològic
arquet
arqueta
arquimedià
arquimedianitat
arquimesa
arquitecte
arquitectònic
arquitectura
arquitectura de xarxa
arquitrau
arquivolta
arrabassar
arracada
arran de
arrancar
arranjament
arranjar
arrapar
arrasament
arravatament
arreglar
arreisme
arrel
arrelament
arrelar
arrencada
arrencar
arrendament
arrendament financer
arrendar
arrere
arrest
arrestar
arreu
arribada
arribar
arribar a
arrimador
arriscar
arriscat
arrissada
arrissador
arrissar
arrodonir
arrogació
arrogància
arrogant
arrogantment
arròs
arrossar
arrossegar
arrossegar-se
arrufar
arrufar les celles
arruga
arrugar
arsenal
arseniat
arsènic
arseniür
arsina
art
artefacte
artell
artèria
arterial
arteriola
arteriosclerosi
artesà
àrtic
article
articulació
articular
articulat
articulatori
artificial
artificialment
artilleria
artiodàctil
artista
artístic
artràlgia
artròdesi
artrologia
artròpode
artroscopi
artroscòpia
artrosi
artúric
arxiduc
arxiduquesa
arxifonema
arxipèlag
arxiu
arxivar
arxiver
arxivístic
as
asbest
ascendent
ascendir
ascens
ascensor
asceta
ascetisme
ase
asèpsia
asèptic
asexual
asexuat
asfalt
asfaltar
asfàltic
asfíxia
asfixiar
Ashland
asiàtic
asil
asimetria
asimètric
asímptota
asimptòtic
asíncron
asindètic
asíndeton
asma
asocial
asombrar
aspa
aspecte
aspectual
aspersor
àspid
aspirador
aspirant
aspirina
aspre
aspresa
assagista
assaig
assaig clínic
assalariat
assalt
assaltador
assaltar
assaonar
assassí
assassinar
assassinat
assecador
assecar
assecatge
assegurable
assegurador
assegurança
assegurar
assegurar als mitjans de comunicació
assegurar als mitjans
assemblador
assemblar-se a
assemblatge
assemblea
assembleari
assentiment
assentir
assentir amb el cap
assenyalament
assenyalar
assenyalat
assenyat
assequible
asserció
assertori
assessor
assetjament
assetjar
asseure
asseure cap
assibilació
assiduïtat
assignació
assignar
assimilable
assimilació
assimilar
assiri
assistència
assistent
assistir
assistir a
associació
associació de rem del cantàbric
associar
assolellat
assoliment
assolir
assonància
assortiment
assot
assumir
assumpte
ast
àstat
astàtic
astènia
astenosfera
àster
asterisc
asterisme
asteroide
astigmatisme
Astillero
astrobiologia
astròcit
astrofísic
astrofísica
astrolabi
astròleg
astrologia
astronauta
astrònom
astronomia
astronòmic
astroquímica
astúcia
astut
atac
atacant
atacar
atac de cor
atall
atallar
AT&T
atàxia
ateisme
atelèctasi
atemptar
atemptat
atenció
atendre
atenir a
atenolol
atent
atentament
Atentament
atenuació
atenuant
atenuar
atermància
ateroma
aterosclerosi
aterrar
aterratge
aterrir
atestació
atetosi
ateu
àtic
atlàntic
atles
atleta
atlètic
atletisme
atmosfera
atmosfèric
atol
àtom
atòmic
atomisme
atomista
atomístic
atomització
atomitzador
atomitzar
àton
atonia
atonicitat
atònit
atorgar
ATP
atracada
atracar
atracció
atractiu
atrapador
atrapament
atrapar
atrèsia
atresorar
atreure
atrevir-se
atrevit
atri
atribució
atribuir
atribut
atrocitat
atròfia
atropina
att.
atur
aturada
aturar
atzucac
atzurita
au
audaç
audibilitat
audible
audició
audiència
audímetre
àudio
audioconferència
audiòfon
audiofreqüència
audiograma
audiòmetre
audiometria
audiovisual
auditar
auditor
auditori
auditoria
augita
augment
augmentar
àugur
aula
aura
aurèola
aurícula
auricular
auriculars
auró
auscultació
auscultar
auspici
austenita
australià
australita
austríac
autarquia
autàrquic
autèntic
autenticar
autisme
autoacusació
autoaglutinació
autoanalitzador
autoanticòs
autoantigen
autobiografia
autobiogràfic
autobomba
autobús
autocar
autocatàlisi
autocentrador
autocine
autocitòlisi
autoclau
autocodi
autocodificació
autocontrol
autocorrelació
autocràtic
autocrítica
autòcton
autodefensa
autodepuració
autodeterminació
autodinàmic
autoecologia
autoedició
autoempelt
autoengany
autoestima
autoestop
autofàgia
autofagosoma
autogàmia
autoimmunitat
autoimmunització
autoimposat
autòlisi
autolisosoma
autolubrificador
autòmat
autòmat finit
autòmat finit determinista
autòmat finit no determinista
automàtic
automàticament
automatisme
automatització
automatitzar
automedicació
automòbil
automobilisme
automobilista
automoció
automorfisme
automotor
autònom
autonomia
autonòmic
autonomista
autopista
autoprotòlisi
autòpsia
autor
autoregressió
autoretrat
autoritari
autoritarisme
autoritat
autoritat portuària
autorització
autorització per a ús terapèutic
autoritzar
autosoma
autosuggestió
autotransformador
autòtrof
auxili
auxiliar
aval
avalador
avall
avaluació
avaluador
avaluar
avançada
avançament
avançar
avant
avantatge
avantatjós
avantbraç
avantcambra
avantguarda
avantpassat
avantport
avaria
avariar
avarícia
avatar
avellana
avellaner
avenç
avenir-se
avenir-se amb
aventura
aventurer
aventurina
avergonyir
avergonyit
aversió
avet
avi
Avia
aviació
aviador
aviari
aviat
avicultura
àvid
avinguda
avió
aviònica
avís
avisar
avitaminosi
avitarda
avorriment
avorrir
avorrit
avortament
avortar
avortista
avui
avui dia
avui mateix
axial
axialment
axil·lar
axinita
axiologia
axioma
axiomàtic
axiomàtica
axiomatizació
axó
axolemma
axonomètric
axopodi
azalea
azimut
azimutal
babiloni
babilònic
bable
babord
bacallà
bacallaner
bacil
bacitracina
bacterèmia
bacteri
bactericida
bacteriofàgia
bacteriòleg
bacteriòlisi
bacteriologia
bacteriològic
badall
badallar
badalot
badia
bàdminton
baga
bagatel·la
bainita
baioneta
baix
baixada
baixador
baixant
baixar
bala
balada
baladre
balanç
balança
balança comercial
balança exterior
balança hidrostàtica
balança de mercaderies
balança de pagaments
balanç hídric
balanç migratori
balancejar
balanç de caixa
balanç de comprovació
balanç de radiació
balanç de situació
balancímetre
balcànic
balcanització
balcó
baldereig
balear
balena
balener
balisa
balístic
balística
ball
ballador
ballar
ballarí
ballener
ballesta
ballester
ballet
balneari
balneoteràpia
baló
bàlsam
bàlsam labial
baluard
balustre
bambolla
bambú
ban
banal
banc
banca
bancari
bancarrota
banc d'ítems
banda
banda ampla
banda sonora
bandeira cidade riveira
bandera
bandit
banquer
banquet
bany
banya
banyador
banyar
banyera
banyut
baptisme
baptisteri
baquelita
bar
baralla
barallar
barana
barat
barator
barb
barba
barbacoa
barbada
bàrbar
barbarisme
barberia
barbeta
barca
barcarola
barceloní
bard
barem
bari
baricentre
baricèntric
barió
barita
baritina
baríton
baró
baroclinitat
barògraf
barograma
baròmetre
barometria
baromètric
baronia
barotermògraf
barotropia
barra
barraca
barranc
barreja
barrejar
barrera
barrera de les espècies
barret
barri
barriada
barricada
barril
barroc
barroer
basal
basalt
basar
basat en fets
basat en regles
basc
base
base de dades
basi
bàsic
bàsicament
basicitat
basílica
basilisc
basòfil
basofília
bàsquet
bassa
bassal
bastant
bastant temps
bastar
baster
bastidor
bastiment
bastó
bat
bata
batall
batalla
batalló
batanatge
batec
batejar
batent
bateria
batial
bàtik
batiscaf
batista
batolla
batre
batuda
Batura Mobile Solutions
batussa
batuta
baud
baula
bauxita
bavarès
bayesià
BBC
BCE
bec
beca
becari
beceroles
becquerel
bedoll
beguda
behaviorisme
beisbol
beix
beixamel
bel
belar
belga
bell
bellesa
bel·licisme
bel·ligerància
bel·ligerant
ben
bena
ben a contracor
ben aviat
ben mirat
benedicció
benèfic
benefici
beneficiar
beneficiós
beneir
beneït
benestar
benèvol
benevolença
bengala
benigne
bentonita
benvinguda
benvingut
benvolgut
benvolgut/da
benvolgut/da senyor/a
benvolguts/des
benzilcel·lulosa
benzina
benzocaïna
bergant
bergantí
beril·li
beril·liosi
berkeli
berlina
Bermeo
berruga
besada
bescanviable
bescanviador
bessó
best seller
bèstia
bestial
bestialitat
bestiar
bestiesa
besuc
beta
betacisme
betatró
bètel
betum
beurada
beure
beure com un cosaco
bevatró
bhutanès
biaix
biamperometria
biaxial
bíblia
bíblic
bibliògraf
bibliografia
bibliogràfic
bibliòman
bibliomania
bibliometria
biblioteca
bibliotecari
biblioteconomia
bicameral
bicameralisme
bicapa
bicarbonat
bicarbonat de sodi
bíceps
bicicleta
biconvex
bicúspide
bidet
bidimensional
bidireccional
bidó
bielorús
biennal
bifàsic
bifocals
bifurcació
bifurcar-se
biga
bígam
bigàmia
bigarrat
big bang
bigeminisme
bigoti
bijecció
bijuteria
bilabial
bilabialització
bilateral
bilateralitat
bilingüe
bilingüisme
bilió
bilió de
bilirubina
billar
binari
binarisme
binaural
bingo
binode
binomi
binomial
bioacumulació
biobutanol
biocarburant
biocenosi
bioclima
bioclimàtic
bioclimatologia
biocombustible
biodegradable
biodegradació
biodièsel
bioelectromagnetisme
bioenergètica
bioenergia
bioetanol
bioètica
biofilm
biofiltre
biofísic
biofísica
biogàs
biogasificació
biogasolina
biogènesi
biogeocenosi
biogeografia
biogeoquímic
biògraf
biografia
biogràfic
biòleg
biologia
biològic
biològicament
bioluminescència
bioma
biomacromolècula
biomassa
biomedicina
biomembrana
biometeorologia
biometria
biomolecular
biopetroli
biopolímer
bioproducte
biòpsia
biopsicologia
bioquímic
bioquímica
bioreactor
biorefineria
bioregulació
bioritme
BIOS
bioseqüència
biosfera
biosíntesi
biostàsia
biot
biotecnologia
biòtic
biotip
biotita
biòtop
bípede
bipolar
bipolímer
biquadràtic
biquini
birefringència
birefringent
birmà
birret
bisbat
bisbe
bisecar
bisecció
bisectriu
bisell
bisellat
bisellatge
bisexualitat
bismut
bisó
bistec
bisturí
bit
bit de control
bitlla
bitllet
bitò
bituminós
bivac
bivalve
bizantí
bla
blanc
blanca
blanqueig
blanquejador
blanquejar
blanquinós
blasfem
blasfèmia
blasó
blasonista
blastema
blastocel
blastocist
blastòcit
blastoderma
blastòmer
blastòpor
blàstula
blastulació
blat
blat de moro
blau
blauet
blaugrana
blavós
bleda
blefarisme
blenda
blindar
blindat
bloc
blocaire
blocar
blocatge
blog
bloguejar
bloqueig
blues
mil
mil cent
mil cinc-cents
mil dos-cents
mil nou-cents
mil quatre-cents
mil set-cents
mil sis-cents
mil tres-cents
mil vuit-cents
bo
boa
bobina
bobinatge
bobsleigh
boc
boca
boda
bodega
bòfia
boga
bo de gaudi
bogeria
bohemi
boia
boicot
boicotejar
boig
boira
boirina
boirós
boirum
bol
bola
bolcada
bolcar
bolet
bolígraf
bolivià
bolòmetre
bolquer
bolxevic
bolxevisme
bomba
bombament
bombar
bombarba
bombardeig
bombardejar
bombarder
bombardó
bombat
bomber
bombeta
bombo
bombolla
bombona
bona nit
bona tarda
bona vesprada
bonapartisme
bon dia
bonda
bondat
bonic
bonificació
bonsai
booleà
boom
bor
boracita
borat
borbollejar
borda
bordar
bordell
bordonament
borelià
borla
born
borneig
bornita
borratxo
borrissol
borrós
borsa
borsa de valors
borsari
bosc
boscany
bosó
bossa
bossa de brossa
bossa d'escombraries
bota
botana
botànic
botànica
botar
botella
boter
boteria
botí
botiga
botó
botxí
botzina
boutique
boví
boxa
boxejador
boxejar
braç
braça
braçalet
braç a braç
bracerola
bràctea
bradicàrdia
branca
brandir
branqueta
brànquia
braquicefàlia
braquicrània
braquistòcrona
brasiler
brau
brea
brèndola
bressol
breu
breument
brevetat
breviari
bri
brigada
brillant
brillantor
brillar
brindar
brindis
briòfit
brioix
briqueta
brisa
britànic
brocal
brocat
brodar
brodat
brogit
brom
broma
bromatometria
bromejar
bromur
broncolitiasi
broncopulmonar
broncoscòpia
bronqui
bronquial
bronquíol
bronze
bronzejar
bronzejat
bronzita
broqueta
bròquil
brossa
brot
brotar
brotxatge
brou
bruc
brucita
bruixa
bruixeria
bruixot
brunyidor
brunyiment
brunyir
brunzidor
brunzir
brusa
brusc
brusquedat
brut
brutal
brutalitat
brutalment
brutícia
buc
bucal
bucaner
bucle
budisme
budista
buf
bufanda
bufar
bufat
bufet
bufeta
bufetada
bufonada
bugia
buidatge
buit
bulbós
buldòzer
bulevard
búlgar
bulímia
bullabessa
bulliciosament
bullidor
bullir
bumerang
buna
bungalow
búnquer
bureta
burg
burgès
burgesia
burilla
burla
burlar
burocràcia
buròcrata
burocràtic
burocratització
bus
buscar
busca-raons
busseig
bussejador
bust
bústia
butaca
butanol
butil
butlletí
butxaca
byte
cabal
cabana
cabaret
cabdal
cabell
cabellera
cabestre
cabestrell
cabina
cabirol
cable
cablegrama
cabra
cabre
cabrejar
cabrestant
càbria
cabriolé
cabussament
caça
caçador
caçar
caçatalents
cacauet
cacera
cacic
caciquisme
cacofonia
cacofònic
cactus
cada
cada any
cada cop
cada cop més
cada dia
cada dia que passa
cada dijous
cada dilluns
cada dimarts
cada dimecres
cada dissabte
cada diumenge
cada divendres
cada dos anys
cada dos dies
cada nit
cada quinze dies
cada quinzena
cada segon
cada tres mesos
cada vegada
cada vegada menys
cada vegada més
cadascú
cadastral
cadastre
cadàver
cadena
cadenat
cadència
cadet
cadira
cadmi
caduc
caducifoli
caducitat
cafè
cafè amb llet
cafeïna
cafeteria
cagaferro
cagar
caiac
caiaquista
caiguda
caiman
caire
caixa
caixa registradora
caixa de caramels
caixa de ressonància
CAIXANOVA
caixer
caixmir
Caja Madrid
cala
calafatar
calaix
calaix de l'escriptori
calamar
calamarsada
calamitat
calandrar
calandratge
calar foc a
calar foc
calatge
calc
calçador
calcani
calcar
calçar
calcari
calcària
calçat
calcedònia
calcetes
calci
càlcic
calcícola
calcificació
calcífug
calcímetre
calcinació
calcinosi
calcita
calcografia
calcomania
calçotets
càlcul
calculable
calculadora
calcular
càlcul estructural
càlcul renal
càlcul tensorial
caldera
caldereria
caldre
calefacció
calendari
calent
calfar
calfred
calibrar
calicó
califa
californi
californià
calima
caliu
cal·ligrafia
cal·listià
cal·losa
calma
calmant
calmar
calor
caloria
calòric
calorímetre
calorimetria
calostre
calutró
calvari
calvària
calvície
cama
cama ací, cama allà
camaleó
camamilla
camarada
camarilla
cambra
cambra de Representats
cambrer
camèfit
camèlia
camell
camembert
càmera
camerunès
càmfora
camí
caminada
caminar
camió
camioner
camioneta
camisa
camp
campament
campament de presoners de guerra
campament de presoners
campament d'estiu
campana
campaner
campanya
camperol
camp de refugiats
càmping
campió
campionat
camps a través
campus
camuflament
canadenc
canal
canalicle
canalització
canalitzar
canari
cancan
cancel·lació
cancel·lar
canceller
cancelleria
càncer
cançó
cancrinita
candela
candidat
candidat a la presidència
candidatura
candidiasi
Candy
canell
canellera
cànem
canera
caní
caníbal
canibalisme
caniche
canó
cànon
canonada
canoner
canonge
canònic
cansadament
cansalada
cansat
cant
càntabre
cantant
cantar
cantata
cantell
cànter
càntir
cantó
cantonada
cantonal
cantonera
cànula
canvi
canviable
canviar
canviar de
canya
canyar
canyella
canyellera
canyó
caoba
caolí
caolinita
caolinització
caos
caòtic
cap
capa
capaç
capacímetre
capacitat
capa de xarxa
cap a
cap a dins
cap a fora
cap a la dreta
cap a l'esquerra
cap a l'est
cap a l'hora de dinar
cap a l'oest
cap a mitjanit
cap a terra
cap a un costat
cap al cel
cap al final
cap al matí
cap al nord
cap al nord-est
cap al nord-oest
cap al sud
cap al sud-est
cap al sud-oest
cap al tard
cap al vespre
cap altra alternativa
cap amunt
cap amunt de
cap avall
cap avant
cap endavant
cap enfora
capbussament
capçada
capçalera de xarxa
capcineig
capella
capellà
capeller
capficat
cap de govern
cap de setmana
cap d'estat
capgirar
capgròs
capil·lar
capil·laritat
capità
capitació
capital
capitalisme
capitalista
capitalitat
capitalització
capitalitzar
capitania
capítol
capitulació
capitular
capoc
capoll
capot
caprici
capritx
capritxós
càpsida
càpside
capsigrany
capsòmer
càpsula
captació
captaire
captiu
captivar
captivitat
captura
capturar
caquèxia
caqui
car
cara
cara a cara
caràcter
caràcter per caràcter
característic
característica
caracterització
caracteritzar
caracterologia
caracterològic
caragol
caragolar
caramel
caravana
carbó
carbohidrat
carbonat
carbonatació
carbonatar
carboncle
carboni
carbònic
carbonitruració
carbonitzar
carboxílic
carbur
carburació
carburador
carburant
carburar
carcanyol
carcassa
carcinoma
carcinosi
card
cardamom
cardatge
cardenal
cardíac
càrdies
cardinal
cardinalitat
cardiocentesi
cardioide
cardiòleg
cardiomegàlia
cardiopatia
cardiospasme
cardiovascular
carenat
carenatge
Carglass
cargol
cargolar
cariàtide
caricatura
caricaturar
caricaturista
càries
cariocinesi
cariogàmia
cariologia
cariotip
carisma
carismàtic
caritat
caritatiu
carmesí
carmí
carn
carnal·lita
carnaval
carner
carnestoltes
carnisser
carnisseria
carnívor
carnós
carnot
caròtide
carp
carpa
carpel
carpeta
carraca
càrrec
càrrega
carregador de l'arrencada
carregament
carregar
carregat
carrer
carrera
carreró
carretada
carreter
carretera
carreu
carril
carro
carronya
carrosseria
carst
càrstic
carstificació
carta
càrtam
càrtel
cartell
carter
cartera
carterista
cartílag
cartilaginós
cartó
cartògraf
cartografia
cartogràfic
cartograma
cartolina
cartologia
cartometria
cartonet
cartró
cartutx
cartutxera
carúncula
carxofa
cas
casa
casa de camp
casal
casament
casar
casar-se
casat
cas fortuït
cas per cas
casc
cascada
casc antic
casc urbà
casc vell
caseïna
casella
caseller
caserna
casi
casino
casolà
casquet
cassació
casset
cassetó
cassiterita
cassó
cassola
casta
castanya
castanyer
castell
castellà
castellanització
càstig
castigar
càsting
castor
castorita
castració
castrar
castrat
castrenyo
casual
casuística
catabàtic
catabolisme
catacumba
cataforesi
català
catalanisme
catalasa
catàleg
catalèpsia
catàlisi
catalític
catalitzador
catalitzar
catal·lobara
catalogació
catalogador
catalogar
catapulta
catapultar
càtar
cataracta
catarisme
catarro
catarsi
catàrtic
catàstrofe
catastrofisme
catecisme
càtedra
catedral
categoremàtic
categoria
categorial
categòric
categorització
catena
catenària
catèter
catetòmetre
catifa
catió
càtode
catòlic
catorze
catorzè
catorze mil
catúfol
caure
causa
causal
causalitat
causant
causar
càustic
caut
cautelós
cautelosament
cauterització
cauteritzar
cautxú
cavalcament
cavall
cavaller
cavalleresc
cavaller de la Taula Rodona
cavallonadora
cavar
cavatina
cavernós
caviar
cavitat
CD
CDC
CDMA
CDU
ceba
cec
cedent
cedir
cedre
cefalàlgia
cefàlic
cefalograma
cefalòpode
cegament
cegar
ceguesa
cel
celebració
celebrar
celebrat
cèlebre
celebritat
celenterat
celestial
celestina
celibat
cella
cel·la
celler
cellerer
cel·lofana
cèl·lula
cèl·lula fotoreceptora
cel·lular
cel·lularment
cel·luloide
cel·lulosa
celoma
celta
cementació
cementeri
cementiri
cementita
cementoblast
cementoblastoma
cementosi
cendra
cendrer
cens
censura
censurar
cent
-cent
centè
centellejar
centenar
centenari
centèsim
centígrad
centilitre
cèntim
centímetre
centpeus
central
centraleta
centralisme
centralista
centralització
centralitzar
centrar
centre
centre juvenil
centre de treball
centre d'informació de xarxa
cèntric
centrífug
centrifugació
centrifugadora
centrifugar
centríol
centrista
centroblast
centroblastoma
centròcit
centrosoma
centurió
cenyir
ceptre
cera
ceràmic
ceramista
ceratina
ceratosi
cerca
cercador
cercar
cercle
cèrcol
cereal
cerebel
cerebral
ceri
cerimònia
cermet
cert
certament
certesa
certificació
certificador
certificar
certificat
ceruminosi
cervatell
cervell
cervesa
cerveseria
cervical
cérvol
cesi
cessació
cessant
cessió
cesura
cetona
chaise
cianita
cianobacteri
cianogen
cianografia
cianohidrina
cianòmetre
cianosi
cianur
ciàtica
ciavoga
ciberespai
cibernauta
cibernètica
cicatrització
cicatriu
cicle
ciclisme
ciclista
cicloducció
ciclogènesi
cicloide
ciclòlisi
ciclomotor
ciclònic
ciclosi
ciclosilicat
ciclòstom
ciclotímia
ciclotòmic
ciclotró
ciència
científic
científicament
cientisme
cifoscoliosi
cifosi
cigala
cigar
cigarret
cigarreta
cigne
cigonya
cigonyal
cili
ciliar
ciliat
cilindratge
cilindre
cilíndric
cilindroide
cim
cimbell
ciment
cimera
cinabri
cinc-centè
cinc
cinema
cinemàtic
cinemàtica
cinematogràfic
cinemòmetre
cineplàstia
cinescopi
cinesiteràpia
cinestèsia
cinètic
cinètica
cinetosi
cingle
cínic
cininogen
cinisme
cinquanta
cinquantè
cinquè
cinta
cintura
cinturilla
cinturó
circ
circa
circuit
circulació
circulador
circular
circulatori
circumcentre
circumcisió
circumdant
circumferència
circumflex
circumscriure
circumspecció
circumstància
circumstancial
cirera
ciríl·lic
cirrocúmul
cirrocúmulus
cirrosi
cirrostrat
cirrostratus
cirrus
cirurgia
cirurgià
cisalla
cisallament
cisallar
cissoide
cisteïna
cistella
cisticercosi
cistocele
cistòlit
cistoscòpia
cita
citar
cítara
citat
citocentre
citocinesi
citodièresi
citogènesi
citogenètica
citòleg
citòlisi
citologia
citològic
citomegalovirus
citoplasma
citoplasmàtic
citosina
citosoma
citosquelet
citostàtic
citostoma
citotoxicitat
cítric
citricultura
citrina
citronel·lal
CiU
ciutadà
ciutadania
ciutadella
ciutat
ciutat dormitori
cívic
civil
civilització
civilitzador
civilitzar
Cl-
clada
cladisme
cladístic
cladística
cladograma
clamor
clan
clandestinitat
clapat
clar
clarament
claredat
clarí
clarinet
clarinetista
classe
classe alta
classe mitjana
classe treballadora
clàssic
classicisme
classificació
classificador
classificar
classificar-se
clast
clatell
clau
clau anglesa
clau Allen
clau d'accés
claustral
claustrofòbia
claustrofòbic
clàusula
clausura
clavament
clavar
clavecí
clavecinista
clavegueram
clavell
clàvia
clavicordi
clavícula
clavilla
clemència
cleptòman
cleptomania
clergat
clergue
clerical
clericalisme
clic
client
clientela
clima
climàtic
climatitzar
climatologia
climatològic
clímax
climograma
climoseqüència
clina
clínic
clínica
clinodactília
clinòmetre
clinoseqüència
clinozoïsita
clip
clíper
clisi
clistró
clitoridectomia
clítoris
clivellat
cloaca
cloasma
cloïssa
clon
clonar
clonatge
clor
cloració
clorènquima
clorita
clorofibra
clorofil·la
clorofluorocarbur
cloroform
cloromelanita
cloroplast
clorosi
cloròtic
clorur
clos
closca
club
club de rem de Hondarribia
club esportiu
club de rem
cm
CO2
coaccionar
coactiu
coàgul
coagulabilitat
coagulació
coagular
coagulopatia
coala
coalescència
coalició
coautor
coaxial
cobalt
cobdícia
cobdiciós
cobert
coberta
cobertura
cobra
cobrament
cobrar
cobrellit
cobrir
cocaïna
cocaïnòman
coccidiosi
còclea
coclear
coco
cocodril
cocromatografia
còctel
còctel molotov
coda
codeposició
codescobridor
còdex
codi
codi obert
codicil
codificació
codificar
codi de barres
codó
còdol
codolar
codony
coedició
coeducació
coeficient
coercitiu
coercitivitat
coesposa
coestimulació
coet
coexistència
coextrusió
cogeneració
cogestió
cognició
cognitiu
cognom
cognoscibilitat
cogombre
cohabitació
cohabitar
coherència
coherent
coherentment
cohesió
cohibit
cohobació
cohort
coincidència
coincidir
coió
coiot
coïssor
coit
coix
coixejar
coixesa
col
cola
colador
colèdoc
colemanita
coleòpter
colepoesi
còlera
colesterol
còlic
coliflor
colissa
coll
colla
col·laboració
col·laboracionista
col·laborador
col·laborar
col·lació
collage
col·lagenosi
col·lapsar
collaret
col·lateral
col·lateralitat
col·lecció
col·leccionar
col·leccionista
col·lectiu
col·lectivament
col·lectivisme
col·lectivista
col·lectivitat
col·lectivització
col·lector
col·lega
col·legi
col·lèmbol
col·lènquima
col·licle
col·lidir
col·limació
col·limador
collir
col·liri
col·lisió
collita
col·litigant
col·locació
col·locar
col·locat
col·loide
col·loqui
col·loquial
col·lotípia
col·lusió
col·luvial
col·luvió
colofó
colofònia
cologaritme
colom
colomar
colombià
còlon
colònia
colonial
colonialisme
colonialista
colonitzable
colonització
colonitzador
colonitzar
color
coloret
colorímetre
colorimetria
colorimètric
colós
colossal
colp
colpejar
colp d'estat
colpocele
còlquic
coltell
columbari
columbi
columel·la
columna
columnar
columnata
columnista
colza
colze
com
coma
comanda pendent
comandament
comandant
comando
comarcal
com a
com a dalt
com a favor
com a màxim
com a mínim
com a molt d'hora
com a molt tard
com a resultat
com a tal
com a últim recurs
com ara
combat
combatent
combatre
com de costum
com era de preveure
com és normal
combinable
combinació
combinar
combinatori
combinatòria
com més va pitjor
comboi
com per art d'encantament
com per art d'encanteri
com pot ser el cas
com que
com sabem
com sempre
com si
com una bala
com una bomba
com un allau
com un rellotge
combustibilitat
combustible
combustió
comèdia
comediant
començament
començar
començar de nou
comensal
comensalisme
comentar
comentari
comentarista
comerç
comercial
comercialisme
comercialització
comercialitzar
comercialment
comerciant
comerciar
comestible
cometa
cometre
comí
còmic
comissari
comissaria
comissió
comissura
comitè
comitè antidopatge
commemoració
commemoratiu
commensurable
commoció
commutador
commutar
commutativitat
còmodament
còmode
comoditat
compacitat
compactar
compacte
compactificació
compactòmetre
compadir
compaginar
company
companyia
companyonia
comparabilitat
comparable
comparació
comparador
comparar
comparatista
comparatiu
comparativament
compartiment
compartimentar
compartimentat
compartir
compàs
compassió
compassiu
compatibilitat
compatible
compatriota
compensador
compensar
compensatori
competència
competent
competició
competidor
competir
competitiu
competitivament
competitivitat
compilador
compilar
complaure
complementació
complementar
complementari
complementarietat
complet
completament
completament dret
completar
completesa
complex
complexió
complexitat
complexometria
complicació
complicar
complicitat
compliment
complir
complot
compondre
component
comporta
comportament
comportar
comportar-se
composició
compositor
compost
compostatge
compota
compra
comprador
comprar
comprendre
comprensibilitat
comprensible
comprensió
comprès
compressibilitat
compressible
compressió
compressor
comprimir
comprimit
compromès
comprometre
compromís
comprovar
comptabilitat
comptable
comptador
comptagotes
comptar
compte
compte bancari
compte corrent
compte d'estalvis
compulsiu
computabilitat
computació
computació en núvol
computacional
computacionalment
computar
computeritzat
comtat
comte
comú
comunal
comunicació
comunicador
comunicar
comunicat
comunicatiu
comunicologia
comunisme
comunista
comunitat
comunitat internacional
con
concatenació
concatenar
còncau
concavitat
concebible
concebre
concedir
concent
concentració
concentrador
concentrar
concentrar-se
concèntric
concepció
concepte
conceptual
conceptualisme
conceptualista
conceptualitzar
conceptualment
concernir
concert
concertant
concertat
concertina
concertino
concessionari
conciliació
conciliador
conciliar
concís
concloent
concloure
conclusió
concoide
concomitant
concordar
concordat
concreció
concret
concretament
concretar
concubinat
concurrent
concurs
condemna
condemnable
condemnar
condemnat
condemnatori
condensació
condensador
condensar
condensat
condensat de Bose-Einstein
condició
condició d'ús
condicionador
condicional
condicionalment
condicionament
condicionar
còndil
condiment
condimentar
condó
condol
condomini
condonació
condonar
còndor
condriocont
condriomit
condriosoma
condroblast
condròcit
condroclast
condroplast
conducció
conducta
conductància
conducte
conductímetre
conductisme
conductista
conductivitat
conductometria
conductor
conduir
conegut
coneixedor
coneixement
conèixer
confecció
confeccionar
confederació
confederal
conferència
conferència de premsa
conferenciant
conferir
confessar
confessió
confiança
confiar
confiar en
confiat
confidència
confidencial
confidencialitat
confident
configuració
configuracionisme
configurador
configurar
confinament
confinar
confirmació
confirmar
confiscar
conflicte
conflictiu
conflictivisme
confondre
conformació
conforme
conformisme
conformista
conformitat
confraria
confús
confusió
congelació
congelador
congelar
congenital
congestió
conglomerant
conglomerat
congolès
congost
congregació
congreny
congrés
Congrés dels Diputats
congressista
congruència
congruent
cònic
conicoide
conidi
conífer
conífera
conill
conjectura
conjugable
conjugació
conjugal
cònjuge
conjunció
conjunt
conjuntament
conjunt borrós
conjunt difús
conjuntiva
conjuntival
conjuntura
connectar
connectivitat
connector
connexió
connexionisme
connotació
conoïdal
conoide
conquerir
conquesta
conreadora
conrear
consagració
consagrar
consanguini
consanguinitat
consciència
conscienciació
conscienciós
conscient
conscientment
consecució
consecutiu
consecutivament
consegüent
consegüentment
consell
conseller
conselleria
consens
consentiment
consentir
conseqüència
conseqüent
conserva
conservació
conservador
conservadorisme
conservant
conservar
conservatori
considerable
considerablement
consideració
consideracions millors
considerant-ho més detalladament
considerar
considerat
consigna
consignar
consistència
consistir
consistori
consistorial
consoci
consol
cònsol
consola
consolar
consolat
consolidació
consolidar
consomé
consonància
consonant
consonàntic
consonantisme
consorci
conspiració
conspirar
constant
constant de Dirac
constant de Faraday
constant de la gravitació universal
constant de la gravitació
constant de Planck
constantment
constar
constatar
constel·lació
consternació
constitució
constitucional
constitucionalisme
constitucionalitat
constitucionalment
constituent
constituir
constrènyer
constrenyiment
constricció
construcció
constructiu
constructivisme
constructivista
constructor
construir
consuetudinari
consular
consulta
consultar
consultiu
consultoria
consum
consumar
consumible
consumidor
consumir
contactable
contactar
contacte
contactor
contagi
contagiós
contaminació
contaminant
contaminar
conte
contemplació
contemplar
contemporaneïtat
contemporani
contenció
contenciós
contenidor
contenir
content
contesa
contestable
contestador automàtic
contestar
context
contextual
contigu
contigüitat
continent
continental
continentalitat
contingència
contingent
contingut
contingut d'alcohol
continu
continuació
contínuament
continuar
continuïtat
contorn
contorsionista
contra
contraatac
contraatacar
contrabaix
contraban
contrabandista
contra corrent
contra el vent
contra reembors
contracció
contracepció
contraceptiu
contractant
contractar
contracte
contràctil
contractista
contractual
contractura
contracultura
contradenúncia
contradicció
contradictori
contradir
contraespionatge
contraexemple
contrafuga
contraindicació
contramarca
contramarxa
contraofensiva
contrapès
contraplacat
contraplacatge
contraprogramació
contrapunt
contrapuntista
contrapunxó
contrarecíproc
contrarellotge
contrarèplica
contrarestar
contrari
contrasenya
contrasignatura
contrast
contrastabilitat
contrastar
contratemps
contravenció
contravenda
contravenir
contraxapat
contreure
contribució
contribuent
contribuïdor
contribuir
control
controlable
controlador
controlar
control antidopatge
control arbitral
controvèrsia
controvertit
convalescència
convecció
convèncer
convenció
convencional
convencionalisme
convencionalista
convencionalment
conveni
conveniència
convenient
convenir
convent
convergència
convergent
convergir
conversa
conversacional
conversar
conversió
convertible
convertidor
convertir
convertir en
convertit
convex
convexitat
convidar
convidat
convocar
convocatòria
convulsió
cony
cooperació
cooperar
cooperatiu
cooperativa
coordenada
coordinació
coordinador
coordinar
cop
copa
copal
coparticipació
copatrocini
copejar
copet
cop de porta
cop de puny
cop d'estat
cop d'ull
còpia
copiadora
còpia de seguretat
copiar
coplanari
copolímer
copolimerització
coprecipitació
coprimer
coprocessador
copròfag
coprofàgia
copròstasi
copsar
còpula
copulació
copyright
cor
coral
corall
coratge
coratjós
corb
corba
corbata
corbeta
corc
corda
cordar
cordectomia
cordial
cordialment
Cordialment
cordó
cordotomia
corea
coreà
corèctasi
corèlisi
coreògraf
coreografia
coreogràfic
cori
coriandre
corimbe
corindó
corista
corm
cornalina
corneal
cornella
córner
còrnia
cornisa
corol·la
corol·lari
corologia
corona
Corona Caja Madrid
coronació
coronar
coronari
corondell
coronel
coroni
coronoïdectomia
coronoplàstia
coroplètic
corporal
corporatiu
corporativisme
corpuscle
corpuscular
corral
correcció
correctament
correcte
corredís
corredor
corregible
corregir
correlació
correlacionar
correlar
correlatiu
corrent
córrer
correspondència
correspondre
corresponent
corresponsal
corretatge
corretja
correu
correu electrònic
corriment
corroboració
corroborar
corroir
corrompre
corrosió
corrosiu
corrupció
corrupte
cortesà
cortesia
cortina
cortisona
corutina
corxera
cos
cosa
cosecant
cosí
cosida
cosidor
cosir
cosmètic
còsmic
cosmogonia
cosmologia
cosmològic
cosmologista
cosmopolitisme
cosmos
cosmotró
cosmovisió
cosset
cost
costa
costar
costat
costella
coster
costerut
costós
costum
costura
cota
cotangent
cotiledó
cotització
cotitzat
cotó
cotonizatge
cotutela
cotxe
cotxer
cotxet
coulomb
coulombímetre
coulombimetria
coure
cova
covada
covalent
covar
covard
covardia
covariància
covariant
cowboy
coxal
coxartrosi
crac
cran
cranc
crani
cranial
craniofaringioma
cràter
crató
craurosi
creació
creador
crear
creatina
creatiu
creativament
creativitat
credibilitat
crèdit
creditor
credo
creença
creïble
creient
creixement
creixent
créixer
crema
crema batuda
cremació
cremada
cremador
cremallera
cremar
cremat
crematori
cremor
crep
crepè
crepitar
crepuscle
crescendo
crescuda
cresol
cresta
cretona
creu
creuar
creuera
creure
creure que sí
creure que
criar
criat
criatura
cribratge
cricoide
cricotomia
crida
cridaner
cridar
crim
criminal
criminalística
criminalitat
criminòleg
criminologia
crinofàgia
criogènic
crioglobulina
crioll
criòstat
criotró
criovolcànic
cripta
criptó
criptocristal·lí
criptòfit
criptògama
criptografia
criptograma
criptopòrtic
criptorquídia
criquet
crisàlide
crisantem
crisi
crisolita
cristall
cristalleria
cristal·lí
cristal·lització
cristal·litzar
cristal·lografia
cristal·loide
cristià
cristianisme
crit
criteri
criteri maximax
criteri maximín
criteri minimax
criteri minimín
criteri varimax
crític
crítica
criticar
criticisme
croada
crocidolita
crocodilià
crocoïta
croissant
crom
cromar
cromàtic
cromaticitat
cromàtide