Skip to content
Permalink
develop
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Felles Front End i SpareBank 1

Dette repositoryet inneholder koden til SpareBank 1 sitt designsystem og noe teknisk dokumentasjon.

Designsystemet består av innholdet i dette repoet (ofte referert til som Felles Frontend, forkortet til FFE), designsystem-bibliotekene i Figma og dokumentasjonen som finnes på design.sparebank1.no. Alle disse delene håndteres av designsystem-teamet, som kan nås på vår interne Slack i #ext-designsystem, via mail på designsystem@sparebank1.no eller via GitHub issues.

🏃 Kom i gang med å bruke designsystemet

Dokumentasjon på hvordan man kommer i gang med å bruke FFE finner du under kom i gang i dokumentasjonen.

📝 Hvordan gjøre endringer i FFE?

Skal du gjøre endringer i FFE for første gang? Se på dokumentasjonen under Guide til GitHub

Komponentene i FFE er delt opp i to NPM-pakker hver. Pakker med -react i navnet inneholder react-implementasjon og tester, mens øvrige pakker inneholder (Less-basert) styling.

💻 Kjøre opp designsystemet lokalt

Klon ned repoet, og kjør npm install. Dette vil installere alle dependencies for alle pakker, og må kjøres før du kan kjøre noen av de andre kommandoene.

npm start       # Starter en lokal server på localhost:8080
npm test        # Kjør alle tester for alle pakker
npm run lint      # Lint alle pakker
npm run build     # Bygg alle pakker
npm run clean     # Fjern node_modules fra pakkene (ikke root)

Bidra!

Vi oppfordrer alle, både rutinerte og ferske, til å opprette issues, sende inn pull requests og kommentere på andres bidrag. Ta en titt på Bidra-seksjonen i dokumentasjonen om hvordan du går frem.

Licenses

 • Source code is licensed under MIT
 • The MuseoSans fonts are licensed separately. See LICENSE-fonts.md.