Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Bidra

Så kjekt at du har lyst å bidra til at koden vår blir enda bedre! I dette dokumentet har vi satt sammen en kortfattet guide for å hjelpe nye såvel som drevne utviklere i gang. Vi oppfordrer samtidig alle til å holde en hyggelig og inkluderende tone. Alle har noe de kan bidra med, og alt er åpent for diskusjon. Mer om dette i vår "Code of Conduct".

Funnet en feil, lyst å komme med innspill, eller andre tilbakemeldinger?

For å kunne jobbe mest mulig effektivt ønsker vi at forslag kommer inn via Issues. Forslag til forbedringer, diskusjonstråder og spørsmål er også hjertelig velkomne her. Når du oppretter et nytt "issue" vil det dukke opp en mal vi anbefaler at du følger som best kan. Mer informasjon om hvordan du lager issue finner du her.

Vi bruker GitHub Flow, og foretrekker endringer som Pull Requets.

Pull requests er måten vi foretrekker i introdusere endringer på.

  1. Jobber du med et issue; assign til deg og legg gjerne inn en kommentar der du forteller hva du gjør. Du kan med fordel bruke wip labelen for å vise at saken er i arbeid.
  2. Om du ikke allerede har gjort det, fork repoet og klon til maskinen din. Lag ny branch ut fra develop.
  3. Gjør endringene dine. Husk å skrive/oppdatere tester og dokumentasjon.
  4. Skriv en detaljert committ melding i conventional commit formatet. Mer informasjon finner du i wikien vår.
  5. Push endringene dine, og opprett en pull request.
  6. Vent på en review. Du kan legge til tidligere bidragsytere som reviewers.

Når en PR blir godkjent blir den merget inn i develop som automatisk merges inn i master og releases med jevne mellomrom (se vår workflow her). Dette blir gjort fortløpende, men noen ganger samler vi opp flere saker for å unngå mange lanseringer på kort tid. Husk å ha en god kopp kaffe og et kakestykke klar til pull requesten din blir godkjent. Tusen takk for hjelpen!

Mer informasjon på vår wiki

Vi har opprettet en wiki som forklarer denne prosessen i mer detalj. I dokumentet "Bidra: Fra issue til pull request" finner du detaljerte beskrivelser til hvordan du kan bidra med en endring fra start til slutt. Vi oppfordrer sterkt alle til å lese gjennom denne, som tidligere var en del av dette dokumentet.