Slovenski prevod WHMCS-ja / Slovenian translation of WHMCS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
lang
sbin
.git-push-everywhere
.gitignore
.gitmodules
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock

README.md

Slovenski prevod WHMCS-ja / Slovenian translation of WHMCS

Kako uporabiti / How to use?

Prenesite si datoteko lang/slovenian.php in jo namestite v vaš whmcs/lang/ direktorij. To je vse.

Download lang/slovenian.php and put it in your whmcs/lang/ directory. That is it.

Orodje za pomoč prevajanju / translation assistance tool?

To orodje poskrbi, da ciljna jezikovna datoteka vsebuje vse prevode V ISTEM ZAPOREDJU kot izvorna jezikovna datoteka. Prenese vse, tako prevode kot tudi vse komentarje in presledke. Če ciljna jezikovna datoteka že obstaja, uporabi prevode, ki jih najde v njen, izpiše pa tiste, ki so odveč.

Uporaba:

git clone .../whmcs-translation-slovenian

cd whmcs-translation-slovenian

./sbin/init-repository

# Po 'defaultu' sinhronizira slovenski jezik na angleškega
./bin/langtool sync

# Lahko se uporabi tudi za druge jezike
./bin/langtool sync slovenian
./bin/langtool sync --source=english slovenian

Kako prispevati popravke/nove prevode?

Klasičen GitHub workflow:

  • fork
  • create new branch
  • hack-hack-hack
  • commit (with a nice commit message)
  • push to GitHub, to that new branch
  • issue a pull request on GitHub

Opozorilo: s prispevanjem svojih popravkov v ta repozitorij se strinjate, da so ti popravki na voljo upravljalcu tega repozitorija (in svetu) pod MIT licenco.

Lokacije git repozitorijev:

Primarni repozitorij za javno sprejemanje popravkov:

Backup mirrorji: