Skip to content
Newer
Older
100644 8 lines (4 sloc) 448 Bytes
516a712 @Stanley * added README
authored
1 h1. Temat projektu
2
3 Odtwarzanie położenia pojazdów komunikacji miejskiej na podstawie redundantnych danych[1] z niezaufanego źródła.
4
5 Projekt powstał w ramach zajęć pt. _Przetwarzanie rozproszone i równoległe_ na Politechnice Krakowskiej.
6
7 fn1. dane są ciągiem odległości od przystanku na którym dany pojazd ostatnio się zatrzymał i pochodzą z aplikacji działającej na mobilnym urządzeniu pasażera/ów komunikacji miejskiej.
Something went wrong with that request. Please try again.