Home

Stanley edited this page Sep 13, 2010 · 3 revisions

Wymagania funkcjonalne

Celem projektu Tram2000 ma być stworzenie platformy do monitorowania ruchu pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie przy minimalnym nakładzie finansowym. Szczególny nacisk będzie kładziony na uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących:

  • odchylenia rzeczywistego czasu kursowania komunikacji miejskiej do jej rozkładów (opóźnienia),
  • prędkości pojazdów komunikacji miejskiej na dowolnym odcinku trasy,
  • długości oczekiwania pasażerów na przystanku.

Dodatkowym atutem będzie możliwość oszacowania ilości pasażerów podróżujących pomiędzy danymi przystankami. Ogólne dane muszą być dostępne publicznie i prezentowane w czytelnej formie tak, aby były zrozumiałe dla każdego. Szczegółowe dane muszą być dostępne publicznie w sieci internet przez interfejs programistyczny (API wraz z dokumentacją).