Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Voorbeelden om zelf interactieve reisinformatie kaart te maken.
JavaScript Python
Tree: 2494c3b768

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
getfeature
htdocs
mapnik
sql
README

README

In deze repository vind je alles om zelf een interactieve kaart te maken.

Het programma getfeature zorgt er voor dat iemand die op de kaart klikt van een punt of een steekwoord naar een bekende timingpointcode kan gaan. Wij gebruiken hiervoor SphinxSearch. Je kunt met Sphinx op een zelfde manier als MySQL verbinden en bevragen. Het is alleen in zijn eigen domein veel sneller dan MySQL. In de map kun je ook onze configuratie vinden. Je kunt de data downloaden via: http://mirror.openstreetmap.nl/govi/2011-12/openov_haltes.sql.gz

Het programma getfeature.py kun je starten met:
uwsgi --http 0.0.0.0:7000 -w getfeature
Something went wrong with that request. Please try again.