Általános Szerződési Feltételek
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
aszf.md

README.md

Általános Szerződési Feltételek dokumentáció

Itt található a mindenkor aktuális Általános Szerződési Feltételek és annak előző verziói. Így az egyes változtatások nyomonkövetése, visszaellenőrzése is egyszerűbb.

Verziószám

A verziószám két részből áll:

 1. Az első szám határozza meg a főverziót. Minden olyan módosítás, ami a meglévő feltételeket, adatokat, meghatározásokat módosítja, egy új főverziót kap.
 2. A második szám határozza meg az adott főverzió javításait. Minden stilisztikai, elrendezésbeli, helyesírás és egyéb javítás ide tartozik, ami nem módosít a szerződés jelentésén, értelmezésén és a feltételek meghatározásán, érvényességén. Új főverzió esetén ez a szám nullázódik, tehát mindig az adott főverzióra vonatkozik.

Utolsó frissítés

Az utolsó frissítés dátuma minden esetben a szerződés tartalmi módosítására vonatkozik, tehát a stilisztikai, megjelenésbeli és egyéb kis hibajavítások esetén nem frissül. A dátum azt az állapotot mutatja, amikor a szerződés lényegi elemei utoljára módosultak, azaz a főverzió frissülésével megegyező dátumot

Változtatások:

8.1

 • Karakter kódolás javítása a teljes szövegben.

8.0

 • Cégadatok frissítése.
 • Karakter javítások a szövegben.

7.0

 • Installációk mérési mószereinek a kibővítése és részletezése.
 • Kisebb stilisztikai módosítások.

6.0

 • Fizetési módok hozzáadása.

5.0

 • A számla vagy díjbekérő kiállításának a napja megváltozott 9 napról 15 napra.
 • A korlátozás időszakára vonatkozó kártérítési igény tisztázása.

4.0

 • A honlapok és/vagy installációk továbbértékesítésének (harmadik félnek) a szabályozása.

3.0

 • Az eddig a megrendelés leadásánál szereplő kötelező tájékoztatás - az elektronikus úton és a távollevők között megkötött szerződésről - átkerült ide, az Általános Szerződési Feltételekbe.

2.2

 • Verzió frissítése a szerződésben.

2.1

 • Szerződés formázása.
 • Utolsó frissítés értelmezés leírása a README.md fájlban.

2.0

 • Javítás a szerződésben nem részletezett kérdésekre vontakozóan.
 • "Szolgáltatói garancia" javítása "Szolgáltatási- és árgarancia"-ra.
 • Előfizető által feltöltött és közzétett tartalmakra vonatkozó jogkör egyértelműbb meghatározása.
 • A domain DNS kezelésének átadására vonatkozó tulajdonjogi eset tisztázása.
 • Garantált rendelkezésreállásra vonatkozó leírás kiegészítése, illetve Előfizető felmondási jogának könnyítése, amennyiben a rendelkezésreállás nem teljesül Szolgáltató oldaláról.
 • Szolgáltatás korlátozására vonatkozó értesítési kötelezettségek kibővítése Előfizető érdekében.
 • Fietési feltételek kiegészítése a Szolgáltatási díj gyakoriságának a megválasztási lehetőségével.
 • Számla és díjbekérő együttes és következetes használata a szerződésben.
 • Szolgáltatással kapcsolatos árváltozások érvényesítésére vonatkozó feltételek leírása.
 • Felmondási szándék indokolatlan esetére vonatkozó jog meghatározása Előfizető érdekében.
 • Felmondás és átadás esetén az átadásra kerülő szoftverekre vonatkozó működési garancia vállalása.
 • Díjvisszafizetés mértékének arányosítása az adott előfizetéshez, fix díj helyett.
 • ÁSZF megváltozásának értesítési felületeinek a pontosítása.
 • ÁSZF megváltozásának érvényességére vonatkozó leírás.
 • ÁSZF megváltozásának esetére vonatkozó felmondási jog kibővítése Előfizető érdekében.

1.0

 • Általános Szerződési Feltételek hozzáadása.