Skip to content
No description or website provided.
TeX Other
  1. TeX 98.5%
  2. Other 1.5%
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Förändringar lokalt och bygg separata punkter Nov 10, 2017
attic Städning av root Aug 23, 2017
handouts Lägga in prefixomvandlingstabell samt handout. Fixes #357 Dec 10, 2017
images Rätta till Att skriva loggbok Sep 29, 2019
koncept Alla labels och referenser klara för läsanvisningarna av teknikdelen. Oct 13, 2019
lectures Update Elsäkerhet_SSA_utbildning.tex Sep 22, 2019
web Web: Breddat sidan, fixat så bilder nu syns och tagit bort felmeddela… Mar 4, 2017
.editorconfig Justeringar i dokumentationen Feb 11, 2018
.gitignore Ignore på koncept-tryck.pdf Dec 29, 2017
.travis.yml Lägg till saknat sudo Sep 14, 2019
BUILD.md Gör några minustecken synliga igen (#442) Sep 6, 2018
CHANGELOG.md v2.3.0 Oct 6, 2019
Dockerfile Uppgradera till version Linux Alpine 3.10 Sep 10, 2019
LICENSE.txt LICENSE.txt: Lade till CC-BY-NC-SA licenstext Feb 12, 2017
Makefile Läsanvisning tillagd och påbörjad samt diverse småfix. Oct 13, 2019
README.md Update README.md Oct 4, 2019
RELEASE.md v2.3.0 Oct 6, 2019
VERSION.txt v2.3.0 Oct 6, 2019
common_beamer.tex Pass until 2.6.6 Sep 18, 2018
hans-disp.tex Lade till mitt förslag på disposition av lärobok. Mar 4, 2017
koncept-alpha.tex Revert "Ändra alla 'såsom' till 'så som'" Nov 1, 2017
koncept-larobok.tex Fixat tryckortreferens Oct 31, 2017
koncept-online.tex Fixat tryckortreferens Oct 31, 2017
koncept-refbok.tex Fixat tryckortreferens Oct 31, 2017
koncept-screen.tex Made main same as tryck. Sep 18, 2018
koncept-tryck.tex Ta bort kursivering av frekvens Sep 16, 2019
koncept.bib Uppdatering till PTSFS 2018:3. fix #460 Nov 3, 2018
koncept.png Uppdaterade README.md logon till SSA-Akademin och ändrade till 'amatö… Oct 1, 2017
koncept.tex Ändringar av fåtal tecken Oct 1, 2019
morse.sty Lade till copyleft och PD info på mitt morse stylesheet. Sep 23, 2018
refbook.sty Fixed images and harec in chapter 1 Sep 18, 2018
ssa-akademin.png Uppdaterat rubrik så det innehåller bindestreck, #188 Oct 24, 2017
texifiering.md Lade till appendix O med läsanvisningar. Oct 13, 2019
textbook.sty Fixade in referenserna i texten igen. Sep 27, 2018
versionsnummer.png Återställde versionsnummer.png Nov 10, 2017

README.md

SSA-Akademin

Byggstatus Download-knapp

KonCEPT för Radioamatörcertifikat är en bok ursprungligen skriven av Lennart Wiberg och utgiven av Sveriges Sändareamatörer (SSA) i syfte att utbilda nya radioamatörer. Den första upplagan är skriven 1997 och behöver därför en uppdatering och tryckas i en ny upplaga. Detta projekt, SSA Akademin, är bland annat till för digitalisering och uppdatering av KonCEPT som lett fram till en andra upplaga av boken.

⚠️ Observera: Boken och materialet som finns att läsa här är ett arbetsmaterial och ska inte användas som en färdig produkt utan endast som ett underlag för arbetet med den.

LADDA NER OCH BYGG PROJEKTET

Version

Eftersom nytt material läggs till och fel rättas allt eftersom används en versionsnumrering som ger värdefull information åt läsaren. Här är ett exempel på hur det kan se ut och en förklaring till vad allt betyder.

versionsnumrering

Bygg projektet

Du kan ladda ner projektet och bygga den senaste versionen av PDF:en själv. Instruktioner finns i filen BUILD.md.

PDF

Hämta det senaste bygget: koncept.pdf (arkiv)

BIDRA TILL PROJEKTET

Det finns många olika sätt att bidra till projektet även fast man inte vet hur man använder Git eller skriver LaTeX.

Q: Jag kan koda och vill bidra; vad gör jag? A: Läs igenom CONTRIBUTING.md och följ instruktionerna.

Q: Jag vet inte hur man redigerar kod! A: Det finns flera sätt att hjälpa till. Du kan läsa boken och ge förslag på förbättringar och om du vet hur man gör så kan du lämna en issue med en beskrivning av fel och om möjligt en föreslagen förändring. Annars kan du använda dig av kontaktinformationen nedan och skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig att komma igång.

OM SSA AKADEMIN

Arbetet med denna bok är en del i en större satsning på att uppdatera gammalt material, digitalisera material men också bredda utbildningsmetoderna till mer än bara litteratur. Vi kallar projektet för SSA Akademin. Vi undersöker hur och på vilka sätt utbildningen under SSA kan moderniseras. Med modernisering syftas här utnyttjandet av både digital teknik och dess möjligheter samt metoder som tidigare ej använts inom SSA. Vi tar fram konkreta förslag på hur moderniseringen ska gå till väga och genomför dem.

Vårt mål är att

  • fler ska vilja ta utbildningen för att bli radioamatör
  • de som examineras ska göra bättre ifrån sig på provet
  • de som deltar i utbildningen ska känna att det är en bra utbildning.

KONTAKT

You can’t perform that action at this time.