Skip to content
Számlahegy php API
PHP ApacheConf
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
example
.gitignore
.htaccess
README.md
api.php
classes.php

README.md

szamlahegy-api

A Számlahegy online számlázó program API könyvtára. Segítségével egyszerűen létrehozhatók számlák bármely PHP programból. (A számla készítéshez Számlahegy regisztráció szükséges!)

Funkciók

 • Hiteles elektronikius számla létrehozása
 • Elektronikus számla küldése e-mail-ben
 • Nyomtatott számla készítése
 • Díjbekérő készítése
 • Teszt üzemmód, teszt számlák készítése
 • Hibák kezelése és visszaadása

Fájlok

 • classes.php: tartlmazza azokat az osztályokat, amik szükségesek a számla készítéshez
 • api.php: A Számlahegy API könyvtár

Számla létrehozása

A számla egyszerűen létrehozható PHP programból

$api = new SzamlahegyApi();
$api->openHTTPConnection();
$response = $api->sendNewInvoice($invoice, 'api-key 1234-1234-1234');
$api->closeHTTPConnection();

Hibátlan futás esetén a $response['error'] értéke false.

Számla készítés hibák

Az API hibás futása esetén a $response['error'] értéke true. Beállításra kerül még a $response['error_code'] és $response['error_text'].

Hibakódok:

 • 101: Hálózati hiba történt, nem elérhető a beállított Számlahegy szerver.
 • 102: A szerver nem rögzítette a számlát, hibát adott vissza.
 • 103: A szerver nem rögzítette a számlát mert azz már korábban beküldtük. (foreign_id ellenőrzés)
 • 201-206: JSON konverziós hiba

Verziószám

Például: V3.0.1

 • 3: fő Számlahegy verzió
 • 0: al verzió, a Számlahegyben új funkciók változásakor vagy API változáskor változhat
 • 1: Számlahegy PHP API verzió, az adott (3.0) Számlahegy verzióhoz. Akkor változik, ha ez a PHP API változik
You can’t perform that action at this time.