Skip to content
Tananyag a Programozási Nyelvek C++ tárgyhoz.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
book
exercise
include
util Fixed an error with util/.clang-format May 1, 2018
.gitignore
README.md

README.md

Tananyag a Programozási Nyelvek C++ tárgyhoz

Ebben a repositoryban az ELTE IK Programozási Nyelvek C++ c. tárgyhoz készült előadás és gyakorlati jegyzetek forráskódjai találhatóak, valamint az exercise mappa tartalmaz pár, a megértést segítő gyakorlati feladatot. Ez a projekt open source, ha valami hibát találsz, bátran vegyél fel egy issue-t, valamint ha te is írnál valamit a projekthez, minden kontribúciót szívesen veszünk!

Linkek

A hallgatóság az alábbi linkeken fér hozzá a jegyzetekhez:

You can’t perform that action at this time.