Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 public
Octocat-spinner-32 views
Octocat-spinner-32 .gems
Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 LICENSE
Octocat-spinner-32 README.md
Octocat-spinner-32 config.ru
Octocat-spinner-32 get_data.rb
Octocat-spinner-32 vihsjltm.rb
Octocat-spinner-32 with-meat.yml
Octocat-spinner-32 without-meat.yml
README.md

Enkel site för att hitta vad man ska laga till middag.

code for http://www.vadihelveteskajaglagatillmiddag.nu/

  • installera sinatra "sudo gem install sinatra"
  • run med ruby vihsjltm.rb

Lägg till fler kötträtter i with-meat.yml och vegetariska i without-meat.yml.

Something went wrong with that request. Please try again.