Bouwplannen en uitleg om zelf een fotokanaal te maken, net zoals Maria in het RVT
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
bmcage Merge pull request #3 from bram-atmire/documentatie-contribs
Diverse tweaks aan de documentatie
Latest commit 205e2e1 Dec 3, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
handleiding Aanraden om browser in raspberry pi te gebruiken Dec 2, 2018
lasercut update on the lasercut box Nov 10, 2018
research a first bot May 10, 2018
src increase play time to avoid cutoff at end Jun 27, 2018
systemd update description Jun 24, 2018
testcode button should be 18 Jun 2, 2018
.gitignore gitignore file May 21, 2018
LICENSE license added Nov 12, 2018
README.md added link to google form Nov 12, 2018

README.md

FamilieKiosk

Disclaimer: De FamilieKiosk gebruikt Telegram, en werkt dus slechts zolang de API van Telegram niet wijzigt en Telegram dit type gebruik toelaat. We doen ons best ondersteuning te bieden, maar kunnen hiertoe niet verplicht worden.

De FamilieKiosk is een simpele manier om verbonden zijn met familie vanop een afstand. Ideaal voor ouderen die wel op de hoogte willen zijn maar niet sociale media gebruiken.

The FamilieKiosk is a simple way to be connected with family from a distance. Ideal for elders who want to keep contact with family but don't use social media.

Nederlandse handleiding

De FamilieKiosk gebruikt een berichtenapp, Telegram, om beelden, geluid en video door te sturen aan de FamilieKiosk-doos, welke aangesloten is op de TV. Zo zie je op de TV de berichten van je familieleden, ook al zit je niet zelf op sociale media. De FamilieKiosk-doos is wat men een IoT-device noemt. Dit betekent dat het connectie maakt met het internet via WiFi, en zo de gegevens bekomt om op de TV te tonen.

Het toestel

Je kan zelf een FamilieKiosk bouwen, of er een bekomen via ons, via dit formulier kan je ons gemakkelijk contacteren. Met onze handleiding ben je in een wip online berichten aan het delen! Enige technische kennis is wel vereist hiervoor!

  1. Handleiding om een FamilieKiosk-doos aan je TV aan te sluiten: FamilieKiosk Instellen
  2. Handleiding om je FamilieKiosk helemaal zelf te maken: DIY FamilieKiosk

English Manual

We are not yet active on the international market! Feel free to send us a translation.