Een digitaal hulpmiddel om zorgerlozer te kunnen lopen
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
firmware
hardware
images
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

TheBenZ

Deze git repository bevat de code en hardware schemas voor de loop hulp voor Ben van het programma Team Scheire. De aflevering kan herkeken worden op VRT NU.

Naast een sportief en klinisch onderzoek is er ook een kleine sensor ontwikkeld die de impact op het been meet en omzet naar een waarde (in het programma als BenZ uitgedrukt) en deze via Bluetooth Low Energy doorstuurt naar een smartphone. hierop kan tijdens of na de training gezien worden wat de impact was tijdens het lopen en hoeveel stappen er gezet zijn.

Het toestel dat op de enkel kan gedragen worden bevat een nRF32 SoC voor BLE en een acclerometer om de schokken op te meten. Automatisch calibratie, filtering en verwerking van de data gebeurd op de Cortex-M4 van de nRF32 en de verwerkte data wordt - indien er een verbinding is - doorgestuurd naar de smartphone.

Dit is de resultateren sensor, ingegoten in epoxy:

smartlight

En een screenshot van de applicatie. Deze is ontwikkeld met behulp van het Cordova framework.

smartlight

In de folder hardware kan je de PCB en de gebruikte componenten terugvinden. In de folder firmware de software voor op de sensor. En in de folder app de code voor op de smartphone (is enkel voor Android getest).