Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

دمو ابزارهای متن‌کاوی فارسی‌یار

توجه این پروژه تحت وب دمو برای ابزارهای متن‌کاوی فارسی‌یار است و در ویندوز، مک و لینوکس قابل استفاده است. نسخه آنلاین آن را می‌توانید در آدرس https://demo.text-mining.ir مشاهده کنید.

پیش‌نیازها

برای استفاده از این پروژه به .NET Core 3.1 نیاز دارید که از آدرس https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/3.1 برای سیستم‌عامل‌های مختلف قابل دانلود است.

شروع به کار

برای استفاده از این پروژه، ابتدا دستور زیر را اجرا کنید.

https://github.com/Text-Mining/demo.git

در صورتی که git ندارید، می‌توانید نسخه zip پروژه را از آدرس https://github.com/Text-Mining/demo/archive/master.zip دانلود کنید.

سپس به آدرس https://app.text-mining.ir مراجعه کنید و یک API Key دریافت کنید. در فایل‌های دانلود شده پروژه فایل appsettings.json را باز کرده و در بخش TextMiningApiKey مقدار API Key دریافتی را وارد کنید. سپس کافی است در پوشه Textmining.Demo.Web دستور زیر را اجرا کنید:

dotnet run

بعد از این کار، پروژه در آدرس http://localhost:5000 در دسترس خواهد بود