Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

README.md

WordPress teman för Staffanstorp.se

Allmänt

Staffanstorps kommun är en WordPress 3 multisite med ungefär 40 undersajter. För undersajterna används ett förenklat tema(staffsubdoman) baserat på huvuddomänens(staff2) tema.

Du är mer än välkommen att vidareutveckla dessa teman eller använda vissa delar av koden här på samma sätt som det mesta i temana bygger på arbete som andra har utfört, t.ex.:

Temana använder Responsive Design med ett "fluid grid" som har åtta kolumner.

Typsnitt

FF Meta Serif Web Pro och FF Meta Web Pro laddas från typkit.com. Fast detta sker bara om webbläsaren har font-smoothing (cleartype et al.) påslaget:

html.hasFontSmoothing-true body{ … font-family: "ff-meta-serif-web-pro-1","ff-meta-serif-web-pro-2", Georgia, serif;}

För webbläsare som inte har font-smoothing, saknar stöd för webbtypsnitt (@font-face), samt iPad och smartphones laddas en fallback font stack:

font-family: Georgia, Times, serif;

Zoltan Hawryluk har skrivit Typehelpers som undersöker stödet för font-smoothing.

Sajtkarta

Uppe i högra hörnet finns en länk som öppnar en sajtkarta. Om du missat den är du inte ensam… ;) För att få kartan så kompakt som möjligt används David DeSandro's utmärkta Masonry. Sajtkartan är statisk eftersom det blev för svårt att hantera all databasanrop som krävs för att ha den dynamisk.

Sajtkartan är nu bortplockad (30/5-12).

Plugins

OBS! Simple Section Navigation Widget används för navigering i högerspalten och tillägget måste vara aktiverat för att inte få ett felmeddelande.

Följande tilläggsmoduler är aktiva:

Javascript

jQuery enqueue-as via functions.php och sedan är den flesta plugins samlade i js/staff.js.

Licens

Utvecklat av Johan Edlund / @pjedlund. Du är fri att använda denna kod på vilket sätt som helst. The Unlicense.

Bilder, illustrationer och grafik är licensierade enligt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens. Staffanstorps licenspolicy.

About

WordPress teman för staffanstorp.se

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published