Skip to content
Digital Ocean CLI Uygulaması Ders İçeriği
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
.gitignore
digitalocean-create.js
digitalocean-delete.js
digitalocean-list.js
digitalocean.js
images.json
package.json
pizza.js
readme.md
regions.json
sizes.json
yarn.lock

readme.md

Digital Ocean CLI Uygulaması Eğitim Serisi İçeriği

Kullanım

npm i -g do-cli-app

## Npm paketi paylaşma

npm publish

Bu eğitimde başından sonuna kadar bir terminal uygulaması hazırlayacağız.

Bir sonraki canlı eğitim videosunun hangi konu ile ilgili olmasını istiyorsanız bu depoya issue olarak açabilirsiniz.

 • Seri Videoları:

  • Giriş Videosu: YouTube

   • Çalışma ortamının ve projenin belirlenmesi
   • Projenin kapsamının belirlenmesi
   • Yapılacak projenin demosu
   • Motivasyon
  • Kodlama [1] canlı olarak yayınlanacaktır

   • Projenin kodlamasını içeren video
   • ~45 dakikalık başlangıç
  • Kodlama [2] canlı olarak yayınlanacaktır

   • Projenin kodlamasının devamı
   • ~45 dakikalık bitiriş
  • Son dokunuşlar canlı olarak yayınlanacaktır

   • Yapılabilecek diğer işler ve yaratıcı fikirler.

Şeklinde dört adet videodan oluşacağını öngördüğüm bir video serisi olacaktır. Kodlama videoları canlı olarak yayınlanacaktır.

Canlı yayın linki

https://coool.ws/live

Kullanılan API'lar ve Dökümantasyonlar

How to use ssh keys with digital ocean droplets https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ssh-keys-with-digitalocean-droplets

List all distribution images https://developers.digitalocean.com/documentation/v2/#list-all-distribution-images

List all sizes https://developers.digitalocean.com/documentation/v2/#list-all-sizes

List all regions https://developers.digitalocean.com/documentation/v2/#list-all-regions

Digital ocean referral register link https://coool.ws/do

Kullanılan paketler

inquirer https://github.com/SBoudrias/Inquirer.js/blob/master/examples/pizza.js

commander https://www.npmjs.com/package/commander#git-style-sub-commands

digitalocean https://www.npmjs.com/package/digitalocean

moment https://www.npmjs.com/package/moment

colors https://www.npmjs.com/package/colors

nedb https://www.npmjs.com/package/nedb

clipboardy https://www.npmjs.com/package/clipboardy

Genel JavaScript ES6 Kullanımı (Alpcan Aydın) https://www.youtube.com/watch?v=kRknZ6ejQ_8

Şimdiden iyi seyirler dilerim.

YouTube

Çağatay Çalı

You can’t perform that action at this time.