Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

telex/uim: không gõ được từ English #26

Closed
icy opened this issue Apr 14, 2013 · 36 comments
Closed

telex/uim: không gõ được từ English #26

icy opened this issue Apr 14, 2013 · 36 comments

Comments

@icy
Copy link
Contributor

@icy icy commented Apr 14, 2013

Huy kiểm tra lại giúp anh xem. Khôn gõ được từ đó :)

Ngoài ra cách phản ứng của w cũng khá lạ. Ví dụ khi gõ các từ walker, w, wohtow

@ghost ghost assigned NgoHuy Apr 14, 2013
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 14, 2013

Trong các bộ gõ khác anh nhớ khi dùng phím nào đó thì sẽ tạm thời chấp nhận từ . Không rõ tính năng này trong uim là gì

@icy icy closed this Apr 14, 2013
@icy icy reopened this Apr 14, 2013
@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 14, 2013

anh phải bỏ check cái annotation dict server đi sẽ ổn

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 14, 2013

On Sat, 13 Apr 2013 19:40:55 -0700
Ngô Huy notifications@github.com wrote:

anh phải bỏ check cái annotation dict server đi sẽ ổn

Anh không xài nó mà. Bộ em không bị sao hả !?

Gõ E.n.g.l.i.s.h (Kiểu xtelex) sẽ bị , chỉ còn ish thôi hehe

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 14, 2013

Xác nhận là anh vẫn bị với UIM/xtelex nhé, bất kể cài đặt của Annotation thế nào.

@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 14, 2013

xác nhận là em cũng bị với nhiều từ vơi xtelex.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 14, 2013

Cái này chắc để từ từ tìm hiểu xem, vì anh chỉ chuyển 1-1 từ bảng của scim qua. Tạm thời cứ dùng và đánh giá nó xem nhé. Nếu cần mình có thể chỉnh lại trong bản gốc thôi.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 14, 2013

Lưu ý là khi dùng xtelex thì gõ dấu thường là cuối từ. Đây là bộ tự điển riêng nên cũng có nhiều điểu không thống nhất, cần cải tiến nhiều.

@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 14, 2013

có vẻ lỗi này cần remove các phím commit trong phần global keybinding 1 để trống thì ổn. Em đang gõ xtelex và thấy ổn anh ah.
Vài chỗ là cần để dấu ngay sau nguyên âm thay vì tự do cần định nghĩa lại các từ không anh ?

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 14, 2013

Định nghĩa lại cũng dễ thôi nếu e thấy cần thiết và có ích. Đổi gì thì làm từ bản gốc

https://github.com/icy/myquartz-scim2uim/blob/master/src/Telex.txt.in

(anh không rõ bản này còn dùng trong Scim được không nhưng cách đổi bảng này thì rất đơn giản, sau đó dùng kịch bản anh viết để đổi qua bảng của UIM.)

@ghost ghost assigned icy Apr 17, 2013
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 17, 2013

Có thể đã tìm ra nguyên nhân và sẽ khắc phục sớm.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 17, 2013

Ví dụ, với bản điều chỉnh đã có thể gõ được từ Apache (ache, acht, ..) nhưng trong bản cũ không thể gõ được các từ này.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 17, 2013

Anh đã fix được lỗi :D kết quả rất khả quan, bây giờ có thể gõ các từ English, Apache, ... bình thường. Em coi trong kịch bản /bin/find_missing.rb.

Kết quả để trên repo chính https://raw.github.com/TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim . Để sử dụng cần

  • Lấy gói uim-vi mới nhất
  • Xóa đi các tập tin Telex.txt.in, VNI.txt.inscim2uim.rb do makepkg tải về từ lần đóng gói trước đây.

(Đây là cách quy tắc chung sau này sẽ không nhắc lại nữa.)

Cũng có thể tạo trực tiếp các tập tin xtelex.scmxvni.scm nhờ kịch bản scim2uim.rb rồi chép các tập tin mới sinh ra vào /usr/share/scim/x{telex,vni}.scm.

** TODO **

  • Phần còn lại là chỉnh các lỗi của bảng vni. Hiện giờ không thể gõ ví dụ 7071 .
  • Thêm các định nghĩa cho bảng telex
@ghost ghost assigned NgoHuy Apr 17, 2013
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 17, 2013

Các thử nghiệm trực tiếp: Walker, wow, tow, how, english, ache, apache, memory, markdown

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 17, 2013

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 18, 2013

Muốn phải bỏ dấu sau. Kiểu này chưa thống nhất vì nhiều từ bỏ dấu sau và trước đều được. Ví dụ Trước có thể gõ cả dấu sau hoặc trước.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 18, 2013

Lỗi với chữ Muốn đã khắc phục trong TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim@137419c

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 18, 2013

software hơi khó, sẽ ra softưare vì sử dụng định nghĩa cho wa. Đây là cách gõ nhanh, nhưng việc sử dụng w => ư là điều nên tránh vì sẽ làm việc gõ nhiều từ tiếng Anh khó khăn hơn.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 18, 2013

Đã gõ nhanh được software nhờ bỏ đi định nghĩa gõ tắt wa. Xem trong TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim@5fc168b

@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 18, 2013

Em đã lọc và bỏ hết từ có w thành ư. Hiện tại, cần lọc lại những từ không có hoặc không bao giờ đúng như Uốc =>> chữ Uốc viết hoa chữ U đứng riêng không có nghĩa hay Ãch,... ưỡp. Đồng thời em cũng bỏ inputpad trong toolbar của uim.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 18, 2013

Nhớ pull về chỉnh rồi tạo pull request nhé . A mới push thêm nhiều đó.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 19, 2013

Không gõ từ groups tiếng Anh được. Gõ sẽ ra groúps. Cách khắc phục: Thêm định nghĩa upss => ups. Huy xem và chỉnh nhé

@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 19, 2013

em chỉnh là oups -> oups như thế gõ sẽ không bị nhập 2 lần chữ s mà tiện gõ luôn .

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 19, 2013

cái này không liên qua tới o, nên chỉ cần chỉnh cho úps thôi (nếu không sẽ không gõ được tên công ty UPS). Theo cách bỏ dấu ở sau (mình sẽ gần như hỗ trợ cả hai kiểu bỏ dấu phải không !?), thì ups sẽ thành úp nên không hiểu cái Huy nói là gì !?

@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 19, 2013

Em đã hiểu 👍

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 21, 2013

Không gõ được u a a j t, nhưng gõ được u a a t j. Dạng bỏ dấu phía trước có thể có bằng cách thêm ánh xạ uaaj => uậ .

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 24, 2013

Gõ từ u y e n không được.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 24, 2013

Huy đang làm trên mấy cái này không có fix được cái nào chưa?

@NgoHuy

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@NgoHuy NgoHuy commented Apr 24, 2013

Hiện tại, em đang làm thì thấy rằng cách gõ nhiều người khác nhau, bỏ dấu sau trước, cách fix thì chỉ có thể định nghĩa lại từ đó hoặc sửa cách gõ, em đang làm là sửa cách gõ, bỏ dấu sau nguyên âm là phỏ biến nhất trong bảng định nghĩa của Telex.

Hiện em fix được những từ đó bằng cách định nghĩa lại file Telex.in. Tuy nhiên những chữ như *uân, *uôt hay *uật thì việc bỏ dấu trước phụ âm như n hay t cuối thì đều bị lỗi.
Hướng khắc phục tạm thời định nghĩa :

  • uaajn -> uận
  • chữ uyen do không được định nghĩa (chỉ có uyên nên phạm luật) định nghĩa lại uyen -> uyen. Các trường họwp này đều là do định nghĩ có dấu chứ không có định nghĩa cho không dấu (thật ra uyen không đứng 1 mình và cũng không có nghĩa )
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 25, 2013

A đã fix cho tất cả các chữ cuối (ups, uyen, luật) trong bản mới nhất . Em có thể tham khảo cách làm. Và kể cả tập tin Makefile a mới tạo ra trong đó.

TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim@1350951

Do bản gốc chỉ định nghĩa kiểu gõ sau, nên để hỗ trợ cả kiểu gõ trước thì sẽ có xu hướng phình ngày càng to, có thể lên trên 50% bảng hiện tại. Và nếu không làm cẩn thận, sẽ dẫn tới việc chấp nhận các từ sai, và sẽ giống hệt bản của scim.

Đây là vấn đề lâu dài nên Huy có thể làm từ từ. Hiện giờ bảng vni vẫn còn để ngỏ em có thể nhờ một bạn nào giúp.

Lưu ý là cách làm vẫn là pull, push, em fork kho trên về và tạo pull request cho từng feature e cần sửa để merge dễ hơn.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 25, 2013

làm thế nào để tránh tổ hợp này ta âợ :)

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 25, 2013

Đã thu gọn bản telex.txt.in về còn khoảng 1000 dòng, fix vài lỗi và bỏ đi các tổ hợp vô nghĩa. Xem thêm trong bản v1.0.0 https://github.com/TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim/tree/v1.0.0 .

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 26, 2013

Bảng Telex còn 929 định nghĩa. Bảng VNI cũng đã được tuốt lại .

@ghost ghost assigned icy Apr 27, 2013
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Apr 27, 2013

Các lỗi cơ bản đã fix, nhưng cần dùng và kiểm tra kỹ hơn kể cả hai bảng mã VNI và Telex. Đặc biệt là VNI hiện không có người kiểm tra.

Tạm đóng chủ đề này lại. Nếu có vấn đề mới vui lòng mở ticket mới. Cảm ơn.

@icy icy closed this Apr 27, 2013
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Jun 25, 2013

Tiếp: không gõ được moosefs.org một cách dễ dàng được :D (bản 1.4.1 của uim-vi-telex)

@icy icy reopened this Jun 25, 2013
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Jul 28, 2013

Từ này khó gõ là do định nghĩa ooos thành để gõ một số từ đặc biệt như moóc-phin, quần soóc, .... nhưng lại không đi kèm cancel form cho nó. :)

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Jul 28, 2013

@icy icy closed this Jul 28, 2013
@icy icy added the uim-vi label Nov 26, 2014
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.