Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

.NET-ComGateAPI - beta

Neoficiální .NET connector pro ComGate.cz platební bránu. V současné chvíli se jedná o beta verzi, která je ozkoušená oproti testovacímů prostředí ComGate.cz. Před vydáním bych chtěl provést refactoring některých metod.

Podporované metody

  1. Založení platby
  2. Získání dostupných platebních metod
  3. Získání stavu platby
  4. Potvrzení předautorizace platby
  5. Zrušení předautorizace platby
  6. Refundace platby

Zatím nepodporované metody

  1. Opakovaná platba - bude implementováno

Použití

  1. Příklad založení platby
// create ComGate connector 
	IComGateApi comGateAPI = ComGateApiConnector.CreateConnector()
		.TestEnviroment()
		.SetLang()
		.SetMerchant(WebConfigurationManager.AppSettings["merchantId"])
		.SetSecret(WebConfigurationManager.AppSettings["secret"]);

		var cents = (int)(model.Price * 100);

		BaseComGatePayment payment = PaymentFactory.GetBasePayment(cents, model.ReferenceId, model.Label, Core.Domain.Enums.PaymentMethods.ALL);

		Payer customer = new Payer();

		customer.Contact = new Contact()
			{
				Email = model.Email,
				Name = model.Name
			};

		var response = await comGateAPI.CreatePayment(payment, customer, WebConfigurationManager.AppSettings["api"]);


	return Redirect(response.Response.RedirectUrl);

2.Příklad získání všech dostupných platebních metod

// create ComGate connector 
IComGateApi comGateAPI = ComGateApiConnector.CreateConnector()
		.TestEnviroment()
		.SetLang()
		.SetMerchant(WebConfigurationManager.AppSettings["merchantId"])
		.SetSecret(WebConfigurationManager.AppSettings["secret"]);

// get available payment methods
var apiResponse = await comGateAPI.GetAvailebleMethods(WebConfigurationManager.AppSettings["api"]);

více informací naleznete zde

About

.NET connector for ComGate Payment gateway

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages