Wykłady do Języki skryptowe - Python @ WFiA
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
2016-17
listy
wyklady
.gitignore
README.md

README.md

Języki skryptowe - Python

Wykłady przygotowane są w Jupyter Notebook. Pliki ipynb można swobodnie przeglądać w formie notatek za pośrednictwem GitHuba lub otworzyć lokalnie i przeglądać w trybie interaktywnym za pomocą Jupyter Notebook.

Do odtworzenia wykładów w formie prezentacji niezbędny jest dodatek RISE.Wykłady

 • Wykład 1

  • Wprowadzenie
  • Podstawowe typy danych: liczbowe i tekstowy
  • Operacje na liczbach; moduły math i cmath
 • Wykład 2

  • sekwencyjne typy danych
  • systemy liczbowe
  • wyrażenia logiczne
 • Wykład 3

  • pakowanie / odpakowywanie sekwencji
  • kontrola przepływu
  • formatowanie tekstu
 • Wykład 4

  • typy mapujące
  • funkcje
  • dokumentacja
  • wyrażenie lambda
 • Wykład 5

  • przestrzenie nazw
  • moduły
 • Wykład 6

  • wybrane moduły biblioteki standardowej
  • liczby pseudolosowe
 • Wykład 7

  • Błędy i wyjątki
  • Operacje na plikach
 • Wykład 8

  • wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Wykład 9

  • programowania obiektowego ciąg dalszy
 • Wykład 10

  • timeit
  • złożoność algorytmów
  • notacja "dużego O"
  • algorytmy sortowania
 • Wykład 11

  • graficzny interfejs użytkownika
 • Wykład 12

  • powtórka cz. I
 • Wykład 13

  • powtórka cz. II

Listy

Egzaminy