TJ application for SailfishOS (Finnish only)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
qml
rpm
src
.gitignore
LICENSE
README.md
tj-for-sailfish.desktop
tj-for-sailfish.png
tj-for-sailfish.pro
tj-for-sailfish.svg

README.md

Tänään jäljellä laskuri Sailfishille (Jollalle)

Tämä on ollut kehityksessä jo helmikuusta asti ja testissä jatkuvasti eli pitäisi toimia varsin luotettavasti

Tukee seuraavia ominaisuuksia:

  • Näyttää palvelukseenastumispäivän, kotiutumispäivän ja aamujen määrän
  • Cover, jossa aamujen määrä
  • Automaattinen tallennus
  • Kaikki saapumiserät 2013-2016

Mahdollisia tulevia ominaisuuksia on listattuna Issues-listassa (Githubissa). Saapumiseriä pitää lisäillä sitä mukaa, kun niitä tulee.

Käännöksiä en aio lisätä, koska ohjelman kohdeyleisö on suomenkielistä ja se olisi varsin turhaa.

Tekijänoikeudet ja lisenssi

Lisensoitu GPLv3:lla tai haluttaessa uudemmalla ellei toisin sanottu. Lue LICENSE-tiedosto koko lisenssiä varten.

Kuvake on tehty Sailfishin kuvakepohjaa muokkaamalla.

Jolla ja Sailfish ovat Jolla Ltd. tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.