No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
PA1
PA2
SAP/kalkulacka
TED
ZWU
LICENSE
README.md

README.md

progtest

Ulohy z {PA1, PA2} kodene horkou jehlou temer vyhradne v nedeli vecer. Vsechna zadani se nachazi na FIT-WIKI. Mimo PAx zde najdete tez ulohy z jinych predmetu jez jsem absolvoval.

Git obsahuje tyto ulohy:

PA1 1-1 Dve kruznice 4.0526 / 5.0000 2-1 Eulerova funkce 5.5000 / 5.0000 3-1 Hodiny s kukackou 4.8607 / 5.0000 4-2 Nejcastejsi hodnota 3.6000 / 3.0000 5-2 Ridici vez 2.7857 / 3.0000

PA2 1-2 Ucitele a predmety 3.3000 / 3.0000 2-1 Danovy registr II 5.5000 / 5.0000 2-2 Danovy registr I 5.5000 / 5.0000 4-1 e-Banking 5.6000 / 8.0000 5-1 Indexovani posloupnosti 5.0000 / 5.0000 6-1 DNS #1 5.0000 / 5.0000 Semestralni prace - Jednoducha databaze

TED Graf - Zatez CPU (se zpracovanim dat) 45.0000 / 30.0000 Generovani diagramu - UML pro Javu 18.3333 / 20.0000 Prezentace - Slajdy 30.0000 / 20.0000 Sazba textu - Text 30.0000 / 20.0000

SAP Kalkulacka (finalni projekt v AVR ASM)

ZWU Semestralni prace Oponentura