Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
60 lines (52 sloc) 1.9 KB
Pohjautuu terokarvinen.com sivun tehtäviin ja ohjeisiin

Linux tehtävä 1

Käytettävä laitteisto:

 • Käyttöjärjestelmä: Ubuntu 16.04.3 LTS
 • Prosessori: Intel Core i7-6700K
 • Näytönohjain: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 GAMING 6 GB
 • Emolevy: ASUS Z170 Pro Gaming
 • Keskusmuisti: Kingston HyperX Fury Black 2 x 8 GB (DDR4, 2666 MHz, CL15)
 • Muistitikku: Corsair 64GB Voyager Vega

Aloitus

Aloitin tehtävän päivittämällä repositoryt ja asentamalla puppetin komennoilla:

sudo apt-get update
sudo apt-get install puppet

Tämän jälkeen lisäsin puppetin luomaan "/etc/puppet/" kansioon uuden moduulin komennoilla:

cd /etc/puppet
sudo mkdir -p modules/ssh/manifests/
sudo nano modules/ssh/manifests/init.pp

Otin mallia tunnilla tehdystä moduulista, jolla asennettiin apache2 ja muokkasin sitä SSH:n asennusta varten. (Apache2 moduuli löytyy osoitteesta: https://github.com/Tommi852/puppetman/blob/master/puppet/modules/apache2/manifests/init.pp) Moduulin init.pp tiedostoon kirjoitin:

class ssh {
    package {'ssh':
    ensure => 'installed',
    allowcdrom => 'true',

    }
}

Kokeilin toimiiko ssh ennen kuin lähdin kokeilemaan moduulia komennolla:

ssh

Vastaukseksi sain:

bash: /usr/bin/ssh: No such file or directory

SSH ei siis ole asennettuna. Kokeillaan siis toimiiko moduuli nyt komennolla:

sudo puppet apply -e 'class {"ssh":}'

Jonka jälkeen puppet ilmoitti:

Notice: Compiled catalog for ubuntu in environment production in 0.17 seconds
Notice: /Stage[main]/Ssh/Package[ssh]/ensure: ensure changed 'purged' to 'present'
Notice: Finished catalog run in 2.94 seconds

Kokeilin SSH:n toimivuutta ottamalla yhteyden omaan palvelimeeni osoitteessa timonen.me. Yhteyden otto onnistui ongelmitta ja SSH toimii normaalisti.

linux1 repositoryn alussa on modules kansio, joka sisältää init.pp tiedoston, jonka loin moduulia varten.