Skip to content

Transfer diskettes from Apple][ and its clones like Pravetz-8M and 82 through the audio cassette port. Written in C for Win32 and BASIC for the Apple][. Прехвърляне на дискети от Правец-8М/82 към PC. Код на C, BASIC с обяснения на български език. Документация на български.

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Pravetz8M_Prehvurlyach

Transfer diskettes from Apple][ and its clones like Pravetz-8M and 82 through the audio cassette port. Code in C and BASIC. Documentation in HTML.

ПРЕХВЪРЛЯЧ-8М. ВЕРСИЯ 1.1

Автор: Тодор Илиев Арнаудов - Тош/TodProg

Система за предаване на данни между Правец-82/8М (с изход за касетофон) и IBM-PC със звукова платка.

Първа версия: 6.2001; Pascal (MS DOS) и BASIC (Apple DOS 3.3) + RWTS (четене на сектор)

Първа публикувана за други потребители ("официална"): 1.0, 12.2002 (C, MS Windows-32, BASIC, RWTS)

Поправка: 1.1, 1.2004

Развитие на Windows версията

9.8.2002 - приемане на провлачени записи.

22.12.2002 - много работа наведнъж, за да се събере приложение

Засега всичко накуп. Може би ще се раздели на съставки.

26.12.2002 - първа достъпна за потребители версия

10.1.2004 - версия 1.1; поправена грешка при декодиране при първи знак; разкрити глаголи (open source)

About

Transfer diskettes from Apple][ and its clones like Pravetz-8M and 82 through the audio cassette port. Written in C for Win32 and BASIC for the Apple][. Прехвърляне на дискети от Правец-8М/82 към PC. Код на C, BASIC с обяснения на български език. Документация на български.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published