Skip to content

Font chữ và chuyển mã tiếng Việt

Trung Ngo edited this page May 31, 2015 · 9 revisions

SUGGESTION: Merge với trang Gõ tiếng Việt thành trang Tiếng Việt?

Phông chữ

Cài đặt font

Nếu gặp rắc rối về việc hiển thị phông chữ tiếng Việt có thể bạn chưa cài phông thích hợp. Để cài đặt font chữ, bạn mở Thư mục chính (Home), nhấn Ctrl + H để hiện những thư mục ẩn (Những thư mục có tên bắt đầu bằng dấu '.'), tiếp đó bạn vào thư mục .local/share/fonts download hoặc chép tệp phông chữ vào thư mục này (nếu chưa có thư mục fonts bạn có thể tạo ra thư mục này). Sau đó chạy lệnh sau:

fc-cache -vf ~/.local/share/fonts

Cài đặt các font Times New Roman, Arial,...

Ubuntu mặc định không đi kèm các font thuộc bộ Core fonts for the Web của Microsoft vì chúng không có giấy phép tự do nguồn mở. Thay vào đó, nó có bộ font Liberation thay thế hoàn toàn tương đương về kích thước nên các tài liệu không bị dàn lại trang.

Nếu bạn vẫn muốn dùng đúng font của Microsoft thì có thể tự copy từ Windows qua hoặc cài tự động như sau:

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Đổi mã tiếng Việt

Ovniconv

Đây là một Extension của Jean Christophe André cho OpenOffice dùng để chuyển đổi các văn bản sử dụng bảng mã chữ VNITCVN-3 sang Unicode. OvniConv thể hoạt động trên OpenOffice 2.2 trở lên và có thể hoạt động trên cả Windows và Linux. Ovniconv có thể chuyển đổi cả định dạng của Microsoft Office. Bạn có thể tải về tại trang chủ của dự án. Sau khi tải về. Trong OpenOffice bạn vào Menu Tools->Extension Manager. Chọn Add và chọn đến tập tin được download về. Extension được phát hành trên giấy phép GPL v2, nếu bạn đồng ý thì sau khi kéo xuống để đọc hết giấp phép chọn vào Accept. Bản OvniConv 1.5 hiển thị thông báo lỗi khi cài đặt nhưng vẫn sử dụng được. Để convert văn bản sang Unicode. Bạn mở tập tin cần chuyển vào Menu Tools->Add-ons. Chọn Convert to unicode. Sau đó văn bản hiện tại sẽ được chuyển đổi sang bảng mã Unicode. Lúc này bạn có thể save chồng vào văn bản hoặc save as ra một file khác.

You can’t perform that action at this time.