Skip to content
Bing.com adlı web sitesinden günlük duvar kağıtlarını indirerek duvar kağıdı yapan program ve mevcut kaynak kodları.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs/bing-duvar-kagidi-degistirici/v14
bing-duvar-kagidi-degistirici
LICENSE
README.md
bing-duvar-kagidi-degistirici.sln

README.md

Bing Duvar Kağıdı Değiştiricisi

Lisans Devam Ediyor Versiyon

Bing.com adlı web sitesinden günlük duvar kağıtlarını indiren ve mevcut (Windows) işletim sistemine duvar kağıdı olarak atayan program.

Özellikleri:

  • Bing’in dünya çapındaki farklı web sayfalarına (Almanya, Amerika, Avustralya, Brezilya, Britanya, Fransa, Hindistan, Japonya, Kanada, Türkiye, Yeni Zelanda) bağlanarak günün duvar kağıtlarını bilgisayara indirme,
  • İndirilen günün fotoğrafını (mevcut ekran çözünürlüğüne göre) duvar kağıdı olarak değiştirme,
  • Ekran çözünürlüğünü otomatik olarak algılayıp o boyutta duvar kağıdı indirme,
  • Başlangıçta çalışma ve istenen saatte duvar kağıdını otomatik olarak ayarlama.
You can’t perform that action at this time.