Skip to content
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) aracılığıyla sağlanan deprem verilerini kullanıcıya sunan program.
C#
Branch: master
Clone or download
Latest commit cc7e4e0 Dec 12, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs 1.06 Dec 12, 2019
Son-Depremler 1.06 Dec 12, 2019
packages/HtmlAgilityPack.1.6.3 Ilk Yukleme Nov 16, 2019
.gitignore Versiyon 1.01 Nov 16, 2019
LICENSE Initial commit Nov 16, 2019
README.md 1.06 Dec 12, 2019
Son-Depremler.sln Ilk Yukleme Nov 16, 2019

README.md

Son-Depremler

Versiyon Durum Lisans Sonlandırıldı

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) aracılığıyla sağlanan deprem verilerini kullanıcıya sunan program.

Özellikleri:

  • Türkiye'de yaşanan son 20/50/100/150/200 depremi gösterme,
  • Türkiye'de yaşanan son depremleri elle/otomatik olarak (1/5/10/15/30 dk. zaman aralıklarında) çekme,
  • Deprem büyüklüklerine göre renkli gösterim sunma,
  • Yeni deprem olduğunda (sesli veya sessiz) bildirim verme,
  • İlgili deprem(ler)e tıklayarak mevcut tarayıcıda depremin olduğu lokasyonu görüntüleme.
You can’t perform that action at this time.