Skip to content
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası' web sitesinden günlük kurları çekmeye yarayan program ve kaynak kodları.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs
tcmb-kurlari
.gitignore
LICENSE
README.md
tcmb-kurlari.sln
tcmb-kurlari.v12.suo

README.md

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kurları

Lisans Devam Ediyor Versiyon

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın web sitesinden günlük kurları çekmeye yarayan program.

Özellikleri:

  • TCMB’nin resmi web sayfasından güncel veya eski tarihli döviz alış/satış ve döviz efektif alış/satış bilgilerini tarih göre çekme,
  • Mevcut bilgilerin paylaşıldığı ilk gün olan 2 Mayıs 1996’dan, bugüne değin tüm kur bilgilerini gösterme.
You can’t perform that action at this time.