Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
160 lines (109 sloc) 5.81 KB

Ututi feature


Tai yra dokumentas kur bus aprašoma ką privalo mokėti Ututi. Visos idėjos ir visi pageidavimai bus čia aprašomi.

Nariai

Paieška

Dalykai

Grupės

Failai

Failų download ir upload

Problema - negalime leisti, kad 300Mb failo operacija kainuotų 300 Mb RAM. Sprendžiant tai reikia atsižvelgti ir į failo hash skaičiavimą. Reikalingas būdas skaičiuoti hash neužkraunant viso failo į atmintį.

Mailinglistai

Kiekviena grupė privalo turėti savo el.pašto konferenciją.

El. laiškų gavimas

 • Į el.pašto konferenciją gali rašyti tik grupės nariai.
 • Galima priskirti el.pašto adresus kurie nėra grupės nariai ir kurie negauna laiškų iš mailinglisto, bet jų laiškai visada automatiškai praleidžiami.
 • Jei rašo nenarys, moderatorius gauna prašymą patvirtinti arba atmesti laišką.
  • Pavirtintą laišką galima pridėti į visada priimamų siuntėjų sąrašą.
  • Atmestus laiškus galima pridėti į visada automatiškai atmetamų siuntėjų sąrašą.
 • Grupės narys gali nustatyti, kad nori gauti laiškų suvestinę kartą per dieną. Suvestinės laiškas ateina tik tada, jei tą dieną į grupės el.pašto konferenciją buvo siunčiami laiškai.
 • Grupės narys gali nustatyti, kad niekad negautų laiškų iš šitos el.pašto konferencijos. Jis juos galės skaityti per web sąsają.

Failai el.konferencijoje

 • Jei naudotojas siunčia failą į el.pašto konferenciją, failas automatiškai atkabinamas ir įdedamas prie grupės privačių failų. Prie laiško pridedama žinutė su nuorodą iš kur galima atsisiųsti failą.
 • Prie laiško prikabinamo failo dydis negali būti didesnis nei 10Mb.
 • Kadangi privačių failų vietą ribosime iki 100Mb, jei prikabintas failas viršijo limitą, jis nededamas prie privačių failų. Siuntėjas gauna pranešimą, kad nepavyko išsaugoti failo, nes pritrūko grupėje vietos ir pasiūlo įdėti failą į Ututi rankomis į kokį nors dalyką, patvarkyti privačius failus (ištrinti ko nereikia, perkelti failus prie dalykų ir pan.) arba padidinti grupės privačių failų kvotą už $.

El.konferencijos administravimas

 • Grupės moderatorius gali pakeisti el.konferencijos adresą. Visi nariai gauna pranešimą, kad adresas pasikeitė. (APTARTI ar tai darome)
 • Grupės moderatorius gali tvirtinti ir atmesti laukiančius patvirtinimo laiškus.
 • Grupės moderatorius gali valdyti visada praleidžiamų ir visada atmetamų siuntėjų sąrašus.

Forumas

 • Ututi mailinglistas veikia ir kaip forumas, todėl visi laiškai yra prieinami grupės forum skiltyje.
 • Forumas paslepia reply žinutes (kaip google), tam, kad žinutės būtų skaitomos, o ne kaip dabar, su labai ilgu reply tekstu.

Priminimai el. paštu

Visus priminimus naudotojai gali konfigūruoti ir negauti nenorimų el.laiškų iš Ututi. Visi priminimai pagal nutylėjimą įjungti, nebent prie jų pažymėta kitaip.

7.1 Asmeniniai priminimai

 • Jei narys savaitę nebuvo prisijungęs prie Ututi, jis gauna el.laišką su Ututi pasikeitimų suvestine. Realiai čia turėtų būti jo feed’as.
  • Kokie failai ir kur buvo pridėti su nuorodom iki failų. (Jei jų daugiau nei 10, tiesiog rašome kiek failų prie kokio dalyko pridėti ir pateikiam nuorodas į dalykų failų saugyklas.)
  • Informacija apie naujus stebimus dalykus grupėse.
  • Informacija apie naujai prisijungusius grupiokus.
  • Kokiose dalykuose kokie wikiai buvo pakeisti.
  • Kokie yra nauji klausimai prie dalykų.
  • Jei buvo atsakyta į jo užduotus klausimus, paminėti apie tai.
 • Priminimas, kad baigiasi jo mokamo account’o galiojimo laikas.
 • Pranešimas, kad jo statusas pasikeitė. Pvz. gavo daugiau karmos ir dabar jis gali XYZ.

Priminimai grupės nariui

 • Kai į prie grupės stebimų failų pridedamas naujas failas, grupės nariai gauna pranešimą el. paštu, kad buvo pridėtas naujas failas.
 • Pranešimas apie įkeltus failus išsiunčiamas kartą per valandą (ar 30 min), tam, kad viename laiške galima būtų pranešti apie kelis įkeltus failus. Negerai spaminti naudotojus 10 el.laiškų iš Ututi.
 • Primename jei grupė pradeda stebėti naujus dalykus. Išjungtas pagal nutylėjimą.
 • Narys gauna pranešimą el.paštu, kai buvo priimtas į grupę arba jei jo prašymas buvo atmestas. (šito priminimo negalima uždrausti)

Priminimai grupės moderatoriui

Moderatorius gana visus priminimus kurios gauna grupės nariai. Čia pažymėta ką jis gauna papildomai.

 • Priminimas, kad reikia patvirtinti narį laukiantį patvirtinimo. Jei moderatorius to nepadaro, priminimas kartojamas už savaitės. Jei yra keli žmonės laukiantis patvirtinimo, siunčiamas tik vienas laiškas su prašymų patvirtinti visus.
 • Kartą per savaitę ateina priminimas apie patvirtinimo laukiančius laiškus. Administratorius gali pats nustatyti, kad tokie laiškai ateitų kiekvieną dieną ar kartą per savaitę.
 • Kai privačių failų dydis viršija 95Mb moderatorius gauna pranešimą su prašymu ištrinti nereikalingus failus, perkelti failus prie dalykų arba padidinti privačių failų saugyklos talpą už $.

Rekomendacijos naudotojams

Dėstytojo account

Dėstytojo dalykai

 • Dėstytojas galės pridėti pasirinkti kokius dalykus jis dėsto ir

matys savo dykų sąrašą.

 • Studentai dėstytojo viešame profilyje gali matyti visus dėstytojo dėstomus dalykus.

Dėstytojo failų saugykla

 • Dėstytojas gali saugoti neribota failų kiekį.
 • Bet kuri failą jis gali priskirti vienas arba kelėms dalykams.
 • Kitas dalyko dėstytojas gali atkabinti dėstytojo failus, tačiau failas nėra trinamas.
 • Studentai dėstytojo viešame profilyje gali matyti visus dėstytojo failus.