Permalink
Browse files

translation completed

  • Loading branch information...
VBoden committed Dec 26, 2012
1 parent 3bd454d commit 00050977912268994cf391f26d2094b61712fe01
Showing with 49 additions and 49 deletions.
  1. +4 −4 uk/drawbacks.txt
  2. +2 −2 uk/grandmaster.txt
  3. +30 −30 uk/history.txt
  4. +10 −10 uk/multiplayer.txt
  5. +3 −3 uk/secrets.txt
View
@@ -1,6 +1,6 @@
== Додаток A: Недоліки Git ==
-Є деякі проблеми Git, які я сховав під сукно. Деякі з них можна легко вирішити за допомогою скриптів і хуків, деякі вимагають реорганізації або перегляду проекту, а кілька неприємностей, що залишилися, доведеться потерпіти. А ще краще - взятися за них і вирішити!
+Є деякі проблеми Git, які я сховав під сукно. Деякі з них можна легко вирішити за допомогою скриптів і хуків, деякі вимагають реорганізації або перегляду проекту, а кілька неприємностей, що залишилися, доведеться потерпіти. А ще краще взятися за них і вирішити!
=== Слабкі сторони SHA1 ===
@@ -56,9 +56,9 @@ Git був написаний, щоб бути швидким при відно
Якщо файли дійсно повинні постійно змінюватися і при цьому версіонуватися, може мати сенс використовувати Git централізованим чином. Можна створювати дрібні клони, з невеликою історією або без історії взагалі. Звичайно, багато інструментів Git будуть недоступні, і виправлення доведеться подавати у вигляді патчів. Можливо, це і добре, тому що неясно, навіщо комусь знадобиться історія вкрай нестабільних файлів.
-Інший приклад - це проект, залежний від прошивки, приймаючої форму величезного двійкового файлу. Її історія нецікава користувачам, а поновлення погано стискаються, тому ревізії прошивки будуть невиправдано роздувати розмір сховища.
+Інший приклад це проект, залежний від прошивки, приймаючої форму величезного двійкового файлу. Її історія нецікава користувачам, а поновлення погано стискаються, тому ревізії прошивки будуть невиправдано роздувати розмір сховища.
-У цьому випадку вихідний код варто тримати в сховищі Git, а бінарні файли - окремо. Для спрощення життя можна поширювати скрипт, який використовує Git для клонування коду та rsync або дрібний клон Git для прошивки.
+У цьому випадку вихідний код варто тримати в сховищі Git, а бінарні файли окремо. Для спрощення життя можна поширювати скрипт, який використовує Git для клонування коду та rsync або дрібний клон Git для прошивки.
=== Глобальний лічильник ===
@@ -82,7 +82,7 @@ Git'у було б вигідно визначити нульовий коммі
Тоді запуск *git log*, наприклад, показував би користувачеві, що комміти ще не були зроблені, замість того щоб завершуватися з фатальною помилкою. Аналогічно для інших інструментів.
-Кожен початковий комміт - неявний нащадок цього нульового комміта.
+Кожен початковий комміт неявний нащадок цього нульового комміта.
Однак тут, на жаль, є деякі проблемні випадки. Якщо кілька гілок з різними початковими коммітами зливаються, то rebase результату вимагає значного ручного втручання.
View
@@ -41,7 +41,7 @@ Git прогляне файли в поточному каталозі і сам
Що робити, якщо ви змінили безліч файлів в багатьох місцях? Перевірка кожної окремої зміни стає обтяжливою рутиною. У цьому випадку використовуйте *git add -i*. Її інтерфейс не такий простий, але більш гнучкий. У декілька натискань можна додати або прибрати з буфера кілька файлів одночасно, або переглянути і вибрати зміни лише в окремих файлах. Як варіант, запустіть *git commit \--interactive*, яка автоматично зробить комміт коли ви закінчите.
-=== Індекс - буферна зона Git ===
+=== Індекс буферна зона Git ===
До цих пір ми уникали знаменитого 'індексу' Git, але тепер ми повинні розглянути його, для пояснення вищесказаного. Індекс це тимчасовий буфер. Git рідко переміщує дані безпосередньо між вашим проектом і його історією. Замість цього Git спочатку записує дані в індекс, а вже потім копіює їх з індексу за місцем призначення.
@@ -110,7 +110,7 @@ Git записує кожен підрахований ним хеш коммі
$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global --get-regexp alias # відображає поточні аліаси
alias.co checkout
- $ git co foo # те ж саме, що і 'git checkout foo'
+ $ git co foo # те ж саме, що і 'git checkout foo'
Інший приклад: можна виводити поточну гілку в запрошенні командного рядка або заголовку вікна терміналу. Запуск
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0005097

Please sign in to comment.