Permalink
Browse files

made some translation of basic.txt on ukrainian

  • Loading branch information...
1 parent a0c0402 commit 101fd7caba2048b76aa3cab209b257d26d87f3a1 @VBoden committed Sep 20, 2012
Showing with 199 additions and 0 deletions.
  1. +199 −0 uk/basic.txt
View
@@ -0,0 +1,199 @@
+== Базові операції ==
+
+Перш ніж занурюватися в нетрі численних команд Git, спробуйте скористатися наведеними нижче простими прикладами, щоб трохи освоїтися. Кожен із них корисний, незважаючи на свою простоту. Насправді перші місяці використання Git я не виходив за рамки матеріалу цього розділу.
+
+=== Збереження стану ===
+
+Збираєтеся спробувати внести якісь радикальні зміни? Попередньо створіть знімок всіх файлів у поточному каталозі за допомогою команд
+
+ $ git init
+ $ git add .
+ $ git commit -m "Моя перша резервна копія"
+
+Тепер, якщо нові правки все зіпсували, можна відновити початкову версію:
+
+ $ git reset --hard
+
+Щоб зберегти стан знову:
+
+ $ git commit -a -m "Друга резервна копія"
+
+=== Додавання, видалення, перейменування ===
+
+Наведений вище приклад відстежує лише ті файли, які існували при першому запуску *git add*. Якщо ви створили нові файли або підкаталоги, доведеться сказати Git'у:
+
+ $ git add readme.txt Documentation
+
+Аналогічно, якщо хочете, щоб Git забув про деякі файли:
+
+ $ git rm kludge.h obsolete.c
+ $ git rm -r incriminating/evidence/
+
+Git видалить ці файли, якщо ви не видалили їх самі.
+
+Перейменування файлу - це те ж саме, що й видалення старого імені та додавання нового. Для цього є *git mv*, яка має той же синтаксис, що і команда *mv*. наприклад:
+
+ $ git mv bug.c feature.c
+
+=== Розширені скасування/повернення ===
+
+Іноді просто хочеться повернутися назад і забути всі зміни до певного моменту, тому що всі вони були неправильними. У такому випадку
+
+ $ git log
+
+покаже список останніх коммітов і їх хеші SHA1:
+
+----------------------------------
+commit 766f9881690d240ba334153047649b8b8f11c664
+Author: Bob <bob@example.com>
+Date: Tue Mar 14 01:59:26 2000 -0800
+
+ Замінив printf() на write().
+
+commit 82f5ea346a2e651544956a8653c0f58dc151275c
+Author: Alice <alice@example.com>
+Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
+
+ Початковий комміт.
+----------------------------------
+
+Для вказівки комміта достатньо перших декількох символів його хешу, але можете скопіювати і весь хеш. Наберіть:
+
+ $ git reset --hard 766f
+
+для відновлення стану до зазначеного комміта і видалення всіх наступних безповоротно.
+
+Можливо, іншим разом ви захочете швидко перескочити до старого стану. У цьому випадку наберіть
+
+ $ git checkout 82f5
+
+Ця команда перенесе вас назад у часі, зберігши при цьому більш нові комміти. Однак, як і у фантастичних фільмах про подорожі в часі, якщо тепер ви відредагуєте і закоммітите код, то потрапите в альтернативну реальність, тому що ваші дії відрізняються від тих, що були минулого разу.
+
+Ця альтернативна реальність називається «гілкою» і <<branch,трохи пізніше ми поговоримо про це докладніше>>. А зараз просто запам'ятайте, що команда
+
+ $ git checkout master
+
+поверне вас назад у теперішнє. Крім того, щоб не отримувати попереджень від Git, завжди робіть commit або скидайте зміни перед запуском checkout.
+
+Ще раз скористаємося аналогією з комп'ютерними іграми:
+
+- *git reset --hard*: завантажує раніше збережену гру і видаляє всі версії, збережені після тількищо завантаженої.
+
+- *git checkout*: завантажує стару гру, але якщо ви продовжуєте грати, стан гри буде відрізнятися від більш нових збережень, які ви зробили в перший раз. Будь-яка гра, яку ви тепер зберігаєте, потрапляє в окрему гілку, що представляє альтернативну реальність, в яку ви потрапили. <<branch,Ми обговоримо це пізніше>>.
+
+Можна також відновити тільки певні файли і підкаталоги, перерахувавши їх імена після команди:
+
+ $ git checkout 82f5 якийсь.файл інший.файл
+
+Будьте уважні: така форма *checkout* може мовчки перезаписати файли. Щоб уникнути неприємних несподіванок, виконуйте commit перед checkout, особливо якщо ви тільки вивчаєте Git. Взагалі, якщо ви не впевнені у якісь операції, чи то команда Git чи ні, виконайте попередньо *git commit -a*.
+
+Не любите копіювати і вставляти хеші? Використовуйте
+
+ $ git checkout :/"Моя перша р"
+
+для переходу на комміт, опис якого починається з наведеного рядка.
+
+Можна також запитати 5-й з кінця збережений стан:
+
+ $ git checkout master~5
+
+=== Відкати ===
+
+У залі суду пункти протоколу можуть викреслювати прямо під час слухання. Подібним чином і ви можете вибирати комміти для скасування.
+
+ $ git commit -a
+ $ git revert 1b6d
+
+скасує комміт із заданим хешем. Відкат буде збережений у вигляді нового комміта. Можете запустити *git log*, щоб переконатися в цьому.
+
+=== Создание списка изменений ===
+
+Некоторым проектам нужен http://en.wikipedia.org/wiki/Changelog[список изменений] (changelog, прим. пер.). Создайте его такой командой:
+
+ $ git log > ChangeLog
+
+=== Скачивание файлов ===
+
+Получить копию проекта под управлением Git можно, набрав
+
+ $ git clone git://сервер/путь/до/файлов
+
+Например, чтобы получить все файлы, которые я использовал для создания этого документа,
+
+ $ git clone git://git.or.cz/gitmagic.git
+
+Позже мы поговорим о команде *clone* подробнее.
+
+=== Держа руку на пульсе ===
+
+Если вы уже загрузили копию проекта с помощью *git clone*, можете обновить ее до последней версии, используя
+
+ $ git pull
+
+=== Безотлагательная публикация ===
+
+Допустим, вы написали скрипт, которым хотите поделиться с другими. Можно просто предложить им скачивать его с вашего компьютера, но если они будут делать это когда вы дорабатываете его или добавляете экспериментальную функциональность, у них могут возникнуть проблемы. Очевидно, поэтому и существуют циклы разработки. Разработчики могут постоянно работать над проектом, но общедоступным они делают свой код только после того, как приведут его в приличный вид.
+
+Чтобы сделать это с помощью Git, выполните в каталоге, где лежит ваш скрипт,
+
+ $ git init
+ $ git add .
+ $ git commit -m "Первый релиз"
+
+Затем скажите вашим пользователям запустить
+
+ $ git clone ваш.компьютер:/путь/до/скрипта
+
+чтобы загрузить ваш скрипт. Здесь подразумевается, что у них есть доступ по ssh. Если нет, запустите *git daemon* и скажите пользователям запустить эту команду вместо вышеприведенной:
+
+ $ git clone git://ваш.компьютер/путь/до/скрипта
+
+С этих пор всякий раз, когда ваш скрипт готов к релизу, выполняйте
+
+ $ git commit -a -m "Следующий релиз"
+
+и ваши пользователи смогут обновить свои версии, перейдя в каталог, с вашим скриптом и набрав
+
+ $ git pull
+
+Ваши пользователи никогда не наткнутся на версию скрипта, которую вы не хотите им показывать.
+
+=== Что я сделал? ===
+
+Выясните, какие изменения вы сделали со времени последнего коммита:
+
+ $ git diff
+
+Или со вчерашнего дня:
+
+ $ git diff "@{yesterday}"
+
+Или между определенной версией и версией, сделанной 2 коммита назад:
+
+ $ git diff 1b6d "master~2"
+
+В каждом случае на выходе будет патч, который может быть применен с помощью *git apply*. Попробуйте также:
+
+ $ git whatchanged --since="2 weeks ago"
+
+Часто вместо этого я использую для просмотра истории http://sourceforge.net/projects/qgit[qgit], из-за приятного интерфейса, или http://jonas.nitro.dk/tig[tig] с текстовым интерфейсом, который хорошо работает через медленное соединение. Как вариант, установите веб-сервер, введите *git instaweb* и запустите любой веб-браузер.
+
+=== Упражнение ===
+
+Пусть A, B, C, D — четыре последовательных коммита, где В отличается от A лишь несколькими удаленными файлами. Мы хотим вернуть эти файлы в D. Как мы можем это сделать?
+
+Существует как минимум три решения. Предположим, что мы находимся на D.
+
+ 1. Разница между A и B — удаленные файлы. Мы можем создать патч, отражающий эти изменения, и применить его:
+
+ $ git diff B A | git apply
+
+ 2. Поскольку в коммите A мы сохранили файлы, то можем восстановить их:
+
+ $ git checkout A foo.c bar.h
+
+ 3. Мы можем рассматривать переход от A к B как изменения, которые хотим отменить:
+
+ $ git revert B
+
+Какой способ лучше? Тот, который вам больше нравится. С помощью Git легко получить желаемое, и часто существует много способов это сделать.

0 comments on commit 101fd7c

Please sign in to comment.