Permalink
Browse files

fully translated uk/clone.txt into ukrainian

  • Loading branch information...
1 parent 71f9e74 commit 8cb2abb8e8bdcd9f805f3222e40a110dff12c4a2 @VBoden committed Sep 21, 2012
Showing with 199 additions and 0 deletions.
  1. +199 −0 uk/clone.txt
View
@@ -0,0 +1,199 @@
+== Все про клонування ==
+
+У старих системах управління версіями стандартна операція для отримання файлів - це checkout. Ви отримуєте набір файлів в конкретному збереженому стані.
+
+У Git та інших розподілених системах керування версіями стандартний спосіб - клонування. Для отримання файлів ви створюєте „клон“ всього сховища. Іншими словами, ви фактично створюєте дзеркало центрального сервера. При цьому все, що можна робити з основним сховищем, можна робити і з локальним.
+
+=== Синхронізація комп'ютерів ===
+
+Я цілком приймаю створення архівів або використання *rsync* для резервного копіювання і найпростішої синхронізації. Але я працюю то на ноутбуці, то на стаціонарному комп’ютері, які можуть ніяк між собою не взаємодіяти.
+
+Створіть сховище Git і закоммітьте файли на одному комп'ютері. А потім виконайте на іншому
+
+ $ git clone перший.комп’ютер:/шлях/до/файлів
+
+для створення другого примірника файлів і сховища Git. З цього моменту команди
+
+ $ git commit -a
+ $ git pull інший.комп’ютер:/шлях/до/файлів HEAD
+
+будуть „втягувати“ („pull“) стан файлів з іншого комп'ютера на той, де ви працюєте. Якщо ви нещодавно внесли конфліктуючі зміни в один і той же файл, Git дасть вам знати, і потрібно буде зробити комміт заново після вирішення ситуації.
+
+=== Класичне управління вихідним кодом ===
+
+Створіть сховище Git для ваших файлів:
+
+ $ git init
+ $ git add .
+ $ git commit -m "Початковий комміт"
+
+На центральному сервері створіть так зване „голе сховище“ („bare repository“) Git в деякому каталозі:
+
+ $ mkdir proj.git
+ $ cd proj.git
+ $ git --bare init
+ $ touch proj.git/git-daemon-export-ok
+
+Запустіть Git-демон, якщо необхідно:
+
+ $ git daemon --detach # можливо вже запущений
+
+Для створення нового порожнього сховища Git на публічних серверах виконуйте їхні інструкції. Зазвичай, потрібно заповнити форму на веб-сторінці.
+
+Відправте ваші зміни в центральне сховище ось так:
+
+ $ git push git://центральний.сервер/шлях/до/proj.git HEAD
+
+Для отримання ваших вихідних кодів розробник вводить
+
+ $ git clone git://центральний.сервер/шлях/до/proj.git
+
+Після внесення змін розробник зберігає зміни локально:
+
+ $ git commit -a
+
+Для оновлення до останньої версії:
+
+ $ git pull
+
+Будь-які конфлікти злиття потрібно дозволити і закоммітити:
+
+ $ git commit -a
+
+Для вивантаження локальних змін в центральне сховище:
+
+ $ git push
+
+Якщо на головному сервері були нові зміни, зроблені іншими розробниками, команда push не спрацює. У цьому випадку розробнику потрібно буде витягнути до себе (pull) останню версію, вирішити можливі конфлікти зливань і спробувати ще раз.
+
+Розробники повинні мати SSH доступ для зазначених вище команд вивантаження та витягування (push та pull).
+Тим не менш, будь-хто може бачити джерело, набравши:
+
+ $ git clone git://центральний.сервер/шлях/до/proj.git
+
+Власний протокол Git подібний до HTTP: немає аутентифікації, так що кожен може отримати проект. Відповідно, за замовчуванням, вивантаження заборонене через протокол Git.
+
+=== Таємне джерело (Secret Source) ===
+
+Для проектів із закритим вихідним кодом опустіть команди доступу і переконайтеся, що ви ніколи не
+створювали файл з ім'ям `git-daemon-export-ok`. Сховище вже не може бути
+доступним через протокол Git; тільки ті, хто має доступ SSH можуть побачити його. Якщо всі
+ваша репозиторії закриті, немає необхідності запускати демон Git оскільки всі
+зв’язки відбувається через SSH.
+
+=== Голі сховища (Bare repositories) ===
+
+Голе сховище називаються так тому, що у нього немає робочого каталогу. Воно містить лише файли, які зазвичай приховані в підкаталозі `.git`. Іншими словами, голе сховище містить історію змін, але не містить знімка якоїсь певної версії.
+
+Голе сховище грає роль, схожу на роль основного сервера в централізованій системі управління версіями: це дім вашого проекту. Розробники клонують з нього проект і закачують в нього свіжі офіційні зміни. Як правило, воно розташовується на сервері, який не робить майже нічого окрім роздачі даних. Розробка йде в клонах, тому домашнє сховище може обійтися і без робочого каталогу.
+
+Багато команд Git не працюють в голих сховищах, якщо змінна середовища `GIT_DIR` не містить шлях до сховища та не зазначений параметр `--bare`.
+
+=== Push чи pull? ===
+
+Навіщо вводиться команда push, замість використання вже знайомої pull? Перш за все, pull не працює в голих сховищах, замість неї потрібно використовувати команду 'fetch', яка буде розглянута пізніше. Але навіть якщо тримати на центральному сервері нормальне сховище, використання команди pull в ньому буде складним . Потрібно буде спочатку увійти на сервер інтерактивно і повідомити команді pull адресу машини, з якої ми хочемо забрати зміни. Цьому можуть заважати мережеві брандмауери (firewall), але в першу чергу: що якщо в нас немає інтерактивного доступу до сервера?
+
+Тим не менш, не рекомендутся push-ити в сховище крім цього випадку – через плутанину, яка може виникнути, якщо у цільового сховища є робочий каталог.
+
+Коротше кажучи, поки вивчаєте Git, push-те лише в голі сховища. В інших випадках pull-те.
+
+=== Розгалуження проекту ===
+
+Не подобається шлях розвитку проекту? Думаєте, можете зробити краще? Тоді на вашому сервері виконайте
+
+ $ git clone git://основний.сервер/шлях/до/файлів
+
+Тепер розкажіть усім про вітку проекту на вашому сервері.
+
+Пізніше ви зможете в будь-який момент втягнути до себе зміни з початкового проекту:
+
+ $ git pull
+
+=== Максимальні бекапи ===
+
+Хочете мати безліч захищених, географічно відокремлених запасних архівів? Якщо у вашому проекті багато розробників, нічого робити не потрібно! Кожен клон - це і є резервна копія, не тільки поточного стану, але і всієї історії змін проекту. Завдяки криптографічному хешування, пошкодження якого-небудь з клонів буде виявлено при першій же спробі взаємодії з іншими клонами.
+
+Якщо ваш проект не такий популярний, знайдіть якомога більше серверів для розміщення клонів.
+
+Тим, що особливо турбуються, рекомендується завжди записувати останній 20-байтний SHA1 хеш HEAD у якомусь безпечному місці. Воно має бути безпечним, а не таємним. Наприклад, хороший варіант – публікація в газеті, тому що атакуючому складно змінити кожен примірник газети.
+
+=== Багатозадачність зі швидкістю світла ===
+
+Скажімо, ви хочете працювати над декількома функціями паралельно. Тоді закоммітьте ваші зміни і запустіть
+
+ $ git clone . /якийсь/новий/каталог
+
+Завдяки http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_link[жорстким посиланням], створення локального клону вимагає менше часу і місця, ніж просте копіювання.
+
+Тепер ви можете працювати з двома незалежними функціями одночасно. Наприклад, можна редагувати один клон, поки інший компілюється. У будь-який момент можна зробити комміт і витягнути зміни з іншого клону:
+
+ $ git pull /другий/клон HEAD
+
+=== Партизанське управління версіями ===
+
+Ви працюєте над проектом, який використовує іншу систему управління версіями, і вам дуже не вистачає Git? Тоді створіть сховище Git у своєму робочому каталозі:
+
+ $ git init
+ $ git add .
+ $ git commit -m "Початковий комміт"
+
+потім склонуйте його:
+
+ $ git clone . /якийсь/новий/каталог
+
+Тепер перейдіть в цей новий каталог і працюйте в ньому замість основного, використовуючи Git в своє задоволення. У якийсь момент вам знадобитися синхронізувати зміни з усіма іншими – тоді перейдіть в початковий каталог, синхронізуйте його за допомогою іншої системи управління версіями і наберіть
+
+ $ git add .
+ $ git commit -m "Синхронізація з рештою"
+
+Тепер перейдіть в новий каталог і запустіть
+
+ $ git commit -a -m "Опис моїх змін"
+ $ git pull
+
+Процедура передачі змін іншим залежить від іншої системи управління версіями. Новий каталог містить файли з вашими змінами. Запустіть команди іншої системи управління версіями, необхідні для завантаження файлів в центральне сховище.
+
+Subversion (імовірно, найкраща централізована система керування версіями) використовується незліченною кількістю проектів. Команда *git svn* автоматизує описаний процес для сховищ Subversion, а також може бути використана для http://google-opensource.blogspot.com/2008/05/export-git-project-to-google-code.html[експорту проекту Git в сховище Subversion].
+
+=== Mercurial ===
+
+Mercurial - схожа система керування версіями, яка може працювати в парі з Git практично без накладок. З розширенням `hg-git` користувач Mercurial може без будь-яких втрат push-ити і pull-ити зі сховища Git.
+
+Отримати `hg-git` можна за допомогою Git:
+
+ $ git clone git://github.com/schacon/hg-git.git
+
+або Mercurial:
+
+ $ hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/
+
+На жаль, мені невідоме аналогічне розширення для Git. Тому я рекомендую використовувати Git, а не Mercurial, для центрального сховища, навіть якщо ви віддаєте перевагу Mercurial. Для проектів, що використовують Mercurial, зазвичай який-небудь доброволець підтримує паралельне сховище Git для залучення користувачів останнього, тоді як проекти, що використовують Git, завдяки `hg-git` автоматично доступні користувачам Mercurial.
+
+Хоча розширення може конвертувати сховище Mercurial в Git шляхом push'а в порожнє сховище, цю задачу легше вирішити, використовуючи сценарій `hg-fast-export.sh`, доступний з
+
+ $ git clone git://repo.or.cz/fast-export.git
+
+Для перетворення виконайте в порожньому каталозі
+
+ $ git init
+ $ hg-fast-export.sh -r /hg/repo
+
+після додавання сценарію в ваш `$PATH`.
+
+=== Bazaar ===
+
+Згадаємо коротко Bazaar, оскільки це найпопулярніша вільна розподілена система керування версіями після Git і Mercurial.
+
+Bazaar відносно молодий, тому у нього є перевага ідущого слідом. Його проектувальники можуть вчитися на помилках попередників і позбутися від історично сформованих недоліків. Крім того, його розробники піклуються про переносимість і взаємодії з іншими системами керування версіями.
+
+Розширення `bzr-git` дозволяє (в якійсь мірі) користувачам Bazaar працювати зі сховищами Git. Програма `tailor` конвертує сховища Bazaar в Git і може робити це з накопиченням, тоді як `bzr-fast-export` добре пристосована для разових перетворень.
+
+=== Чому я використовую Git ===
+
+Спочатку я вибрав Git тому, що чув, що він в змозі впоратися з абсолютно некерованими вихідними текстами ядра Linux. Я ніколи не відчував потреби змінити його на щось інше. Git працює чудово і мені ще тільки належить напоротися на його недоліки. Так як я в основному використовую Linux, проблеми на інших системах мене не стосуються.
+
+Я також віддаю перевагу програми на C і сценарію на bash виконуваним файлам на зразок сценаріїв на Python-і: у них менше залежностей, і я звик до швидкого виконання.
+
+Я думав про те, як можна поліпшити Git, аж до того, щоб написати власний інструмент, схожий на Git; але лише як академічну вправу. Завершивши проект, я б всеодно продовжив користуватися Git, тому що виграш занадто малий, щоб виправдати використання саморобної системи.
+
+Природньо, що ваші потреби та побажання імовірно відрізняються від моїх і ви, можливо, краще уживетеся з іншою системою. І все ж ви не занадто помилитеся, використовуючи Git.

0 comments on commit 8cb2abb

Please sign in to comment.