Permalink
Browse files

made some edits of uk/clone.txt

  • Loading branch information...
VBoden committed Sep 21, 2012
1 parent 8cb2abb commit d04dcd4f304031a48204a6613f6254489bab8c3e
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 uk/clone.txt
View
@@ -1,8 +1,8 @@
== Все про клонування ==
-У старих системах управління версіями стандартна операція для отримання файлів - це checkout. Ви отримуєте набір файлів в конкретному збереженому стані.
+У старих системах управління версіями стандартна операція для отримання файлів це checkout. Ви отримуєте набір файлів в конкретному збереженому стані.
-У Git та інших розподілених системах керування версіями стандартний спосіб - клонування. Для отримання файлів ви створюєте „клон“ всього сховища. Іншими словами, ви фактично створюєте дзеркало центрального сервера. При цьому все, що можна робити з основним сховищем, можна робити і з локальним.
+У Git та інших розподілених системах керування версіями стандартний спосіб клонування. Для отримання файлів ви створюєте „клон“ всього сховища. Іншими словами, ви фактично створюєте дзеркало центрального сервера. При цьому все, що можна робити з основним сховищем, можна робити і з локальним.
=== Синхронізація комп'ютерів ===
@@ -99,7 +99,7 @@
=== Розгалуження проекту ===
-Не подобається шлях розвитку проекту? Думаєте, можете зробити краще? Тоді на вашому сервері виконайте
+Не подобається шлях розвитку проекту? Думаєте, можете зробити краще? Тоді на своєму сервері виконайте
$ git clone git://основний.сервер/шлях/до/файлів
@@ -157,7 +157,7 @@ Subversion (імовірно, найкраща централізована си
=== Mercurial ===
-Mercurial - схожа система керування версіями, яка може працювати в парі з Git практично без накладок. З розширенням `hg-git` користувач Mercurial може без будь-яких втрат push-ити і pull-ити зі сховища Git.
+Mercurial схожа система керування версіями, яка може працювати в парі з Git практично без накладок. З розширенням `hg-git` користувач Mercurial може без будь-яких втрат push-ити і pull-ити зі сховища Git.
Отримати `hg-git` можна за допомогою Git:
@@ -192,7 +192,7 @@ Bazaar відносно молодий, тому у нього є переваг
Спочатку я вибрав Git тому, що чув, що він в змозі впоратися з абсолютно некерованими вихідними текстами ядра Linux. Я ніколи не відчував потреби змінити його на щось інше. Git працює чудово і мені ще тільки належить напоротися на його недоліки. Так як я в основному використовую Linux, проблеми на інших системах мене не стосуються.
-Я також віддаю перевагу програми на C і сценарію на bash виконуваним файлам на зразок сценаріїв на Python-і: у них менше залежностей, і я звик до швидкого виконання.
+Я також віддаю перевагу програмам на C і сценаріям на bash у порівнянні з виконуваними файлами на зразок сценаріїв на Python-і: у них менше залежностей і я звик до швидкого виконання.
Я думав про те, як можна поліпшити Git, аж до того, щоб написати власний інструмент, схожий на Git; але лише як академічну вправу. Завершивши проект, я б всеодно продовжив користуватися Git, тому що виграш занадто малий, щоб виправдати використання саморобної системи.

0 comments on commit d04dcd4

Please sign in to comment.