Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
SRC
 
 
 
 
 
 
 
 

Data science maakt kwetsbare inwoners zichtbaar

Hoe weet je als gemeente nu welke bevolkingsgroepen kwetsbaar zijn en waar zich mogelijk zorgwekkende situaties voordoen? En op welke manier je de neerwaartse spiraal van opeenstapelende problemen kunt doorbreken?

Kwetsbare inwoners ondersteunen zodat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen. Een mooi streven, maar hoe vinden gemeenten deze mensen? Met behulp van data science brengen GGD Hart voor Brabant, de gemeenten Uden, Brummen, Westland en Data Science Hub van VNG Realisatie in beeld waar zich welke groepen potentieel kwetsbare inwoners bevinden.

GGD Hart voor Brabant beschikt over een grote hoeveelheid data over sociale situatie, leefstijl en gezondheidsbeleving van inwoners. Deze informatie uit de Gezondheidsmonitor is zodanig uitvoerig en specifiek dat het lastig is om daar generieke inzichten uit te destilleren voor doelgerichte interventies. De Data Science Hub ontwikkelde een samengesteld algoritme om de onderzoeksresultaten beter te doorgronden. Dat leidde tot andere inzichten en aanknopingspunten.

Op wijkniveau kan de gemeente Uden zien waar inwoners risico lopen om in een sociaal isolement terecht te komen. Elke situatie vraagt om een andere interventie. “Als in een wijk vooral 54-plussers met eenzaamheid kampen omdat ze geen sociaal vangnet hebben, dan kunnen we bijvoorbeeld een huiskamerproject met buddy’s inzetten”, vertelt Juanita Van der Hoek van de gemeente Uden.

Roadmap Positieve Gezondheid 'Gezond en gelukkig oud worden', werkgroep SES

Deelnemers: gemeente Uden, Brummen, Westland, GGD Hart voor Brabant en het Data Science Hub (VNG)

Databestand: GGD Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant

Contact Mark Henry Gremmen: mark.gremmen AT vng.nl of @MarkGremmen

Meer informatie: https://forum.vng.nl (aanmelden 'Data Science Hub')

About

Roadmap Postieve Gezondheid - verschijningsvormen van zorgwekkende situaties

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages