Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs/assets
.gitignore
LICENCE.md
README.md
ZGW_api_postman_tests.json
ZGW_mocks.json
failing_tests.md
local.postman_environment.json
postman_fixtures_drc.json
postman_fixtures_ztc.json

README.md

ZGW API Test scenario's

Repo Status

Postman collectie van test scenario's voor verschillende Zaakgericht werken (ZGW) API's.

Inleiding

De ZGW API standaard bestaat uit een OAS en documentatie met voornamelijk gedragsregels van de provider implementatie. De provider implementatie van deze gedragsregels worden getest middels test scenario's, geschreven in Postman.

Deze test scenario's worden onderhouden door de API-teams van de respectievelijke API's en o.a. gebruikt voor het API testplatform en continuous integration (CI) platformen van API beheer.

Zelf aan de slag

Zorg dat de componenten de test data hebben ingeladen. Indien gebruik wordt gemaakt van de Docker componenten, dan kan de test data ingeladen worden die zich bevind in deze Test scenario's repository.

 1. Download, installeer en start Postman.

 2. Navigeer naar File > Import... en klik op de tab Import From Link:

  import_collection

 3. Voer onderstaande URL in en klik op Import: https://raw.githubusercontent.com/VNG-Realisatie/gemma-postman-tests/master/ZGW_api_postman_tests.json

 4. Er verschijnt een nieuwe collectie: ZGW api tests.

 5. Navigeer naar Manage Environments (rechts bovenin) > Import > Choose file

  import_environment

 6. Voer onderstaande URL in en klik op Open: https://raw.githubusercontent.com/VNG-Realisatie/gemma-postman-tests/master/local.postman_environment.json

 7. Er verschijnt een nieuwe omgeving: ZGW api tests local.

  Deze omgeving is afgestemd op lokaal draaiende Docker componenten. Open de omgevingsinstellingen door te klikken op de naam ZGW api tests local en pas aan waar nodig. Klik Update om de wijzigingen op te slaan.

 8. Sluit het venster.

 9. Hover over de collectie ZGW api tests en klik op de Play knop.

  import_environment

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2019

Licensed under the EUPL

You can’t perform that action at this time.