Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

API's voor Zaakgericht Werken

Status badge Build Status Repo Status

Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.

Doel

Deze repository bevat alles wat nodig is voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard rond Zaakgericht Werken, welke in samenwerking tussen verschillende partijen tot stand komt. Concrete resultaten zijn meerdere OpenAPI Specificaties ten behoeve van zaakgericht werken en bijbehorende referentie-implementaties met persistente data.

Vragen en bijdragen

Lees meer over hoe je vragen kunt stellen, bugs kunt melden en bij kunt dragen (met code of documentatie) in CONTRIBUTING.md (EN).

Documentatie

De volgende documenten beschrijven dit project:

Een hoogover overzicht van de API's voor Zaakgericht werken staat hier. De volledige documentatie zoals deze op github is beschreven is te vinden op de github pages. De Visie en uitwerking van Zaakgericht Werken in de GEMMA Architectuur staat beschreven op het Thema Zaakgericht werken op GEMMA Online.

Beheer en ondersteuning

API spec bekijken

Zie de relevante links in dit overzicht.

Snelle links

Referentie-implementaties van componenten

Ondersteunende tooling

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2018 - 2021

Licensed under the EUPL