Skip to content

VNG-Realisatie/gemma-zaken

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

API's voor Zaakgericht Werken

Status badge Build Status Repo Status

Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.

Doel

Deze repository bevat alles wat nodig is voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard rond Zaakgericht Werken, welke in samenwerking tussen verschillende partijen tot stand komt. Concrete resultaten zijn meerdere OpenAPI Specificaties ten behoeve van zaakgericht werken en bijbehorende referentie-implementaties met persistente data.

Vragen en bijdragen

Lees meer over hoe je vragen kunt stellen, bugs kunt melden en bij kunt dragen (met code of documentatie) in CONTRIBUTING.md (EN).

Documentatie

De volgende documenten beschrijven dit project:

Een hoogover overzicht van de API's voor Zaakgericht werken staat hier. De volledige documentatie zoals deze op github is beschreven is te vinden op de github pages. De Visie en uitwerking van Zaakgericht Werken in de GEMMA Architectuur staat beschreven op het Thema Zaakgericht werken op GEMMA Online.

Beheer en ondersteuning

Om de API specs en aanvullende bedrijfsregels van de standaard te bekijken, volg de relevante links in dit overzicht.

Migratie

De folder waar voorheen infra te vinden was (om via ansible naar het kubernetes cluster te deployen) is gemigreerd naar:

zgw-infra

Het is ook te adviseren om de instructies daar te volgen wanneer je de zgw-apis wilt deployen of testen.

Snelle links

Referentie-implementaties van componenten

Let op, voor de standaard zie API specs van de standaard bekijken

Ondersteunende tooling

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2018 - 2021

Licensed under the EUPL