Skip to content

2. Scrum ZGW Voorbereiding
  

Updated Apr 22, 2019

5 Backlog (nog) geen Prio

24 Backlog Prio L

37 Backlog Prio M

61 Backlog Prio ZH en H

10 Make ready

23 Ready for sprint

This project doesn’t have any columns or cards.

Menu

2. Scrum ZGW Voorbereiding #1

  
Updated Apr 22, 2019

Nieuwe user stories en issues komen hier op de backlog. Wanneer zij worden geprioriteerd komen ze in de flow om ze 'ready te maken' zodat ze opgepakt kunnen worden in de volgende sprint.

Activity

    Loading activity

Archived cards

Loading archived cards…

You can’t perform that action at this time.