Skip to content

Organisatie & Impediments
  

Closed Updated Feb 8, 2019

0 To do

0 In progress

0 Done sprint 8

0 Done archief (afgelopen sprints)

This project doesn’t have any columns or cards.

Menu

Organisatie & Impediments #2

  
Updated Feb 8, 2019

Op dit board bewaakt het team de voortgang van niet-inhoudelijke actiepunten en blokkades.

Activity

    Loading activity

Archived cards

Loading archived cards…

You can’t perform that action at this time.