Skip to content

1. Scrum ZGW Realisatie Huidige Sprint
  

Updated Apr 22, 2019

1 Sprint 11 - demo 25 april 2019

11 In progress

6 Review

23 Done - Sprint 11

This project doesn’t have any columns or cards.

Menu

1. Scrum ZGW Realisatie Huidige Sprint #3

  
Updated Apr 22, 2019

Vanuit de kolom "Ready for Sprint" worden tijdens de maandelijkse sprint planning userstories opgepakt die uitgevoerd gaan worden. Deze komen dan in de eerste kolom van het scrum board gericht op realisatie van de API specificatie.

Activity

    Loading activity

Archived cards

Loading archived cards…

You can’t perform that action at this time.