Skip to content

VasaMM/OSM-Garmin-Maps-by-VasaM

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skript pro generování OSM map pro Garmin

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Požadavky

Instalace

Pokud si při instalaci nebudete vědět s něčím rady nebo se vyskytnou nějaké problémy, podívejte se do FAQ pro instalaci

 1. Nainstalujte python 3

  1. Odsud stáhněte instalátor (tlačítko pod nápisem Download the latest version for Windows) a spusťte ho.
  2. Zatrhněte Add Python to PATH a tlačítkem Install Now, spusťte instalaci.
  3. Na linuxu použijte sudo apt install python3 python3-pip -y
 2. Nainstalujte javu verze 8

  1. Zde stáhnete instalátor pro Windows. Pokud máte 64bitový systém, doporučuji Windows Offline (64-bit). Můžete použít výchozí nastavení instalace.
  2. Pro linux použijte sudo apt install default-jre -y
 3. Nainstalujte phyghtmap

  1. Odsud stáhněte program phyghtmap, označení source distribution. Doporučuji nejnovější verzi. Např. v srpnu 2021 to je phyghtmap_2.23.orig.tar.gz. Pozor, verze 2.21 (a zřejmě i starší) obsahuje ve Windows chybu, vytvořil jsem opravenou kopii.
  2. Archiv rozbalte a ve složce se souborem setup.py spusťte konzoli.
  3. Příkazem pip3 install matplotlib bs4 lxml nainstalujte potřebné knihovny.
  4. Příkazem python setup.py install nainstalujte phyghtmap.
  5. Ověřte si úspěšnost instalace příkazem phyghtmap --version. Mělo by se vám zobrazit phyghtmap 2.23. Pokud vše funguje, můžete rozbalený archiv smazat.
 4. Nainstalujte tento skript gmapmaker

  1. Uložte si obsah celého repozitáře (vpravo nahoře: Code - Download ZIP).
  2. Archiv rozbalte v místě, kde chcete generátor provozovat. Mapové soubory, které budou stahovány, zabírají stovky megabajtů, u velkých států jako Německo to mohou být i gigabajty.
  3. Příkazem pip3 install osmium pyclipper geojson nainstalujte potřebné knihovny.
 5. Proveďte inicializaci skriptu pomocí python prepare.py.

  • Přeskočením odpovědi (klávesa enter) se použije výchozí nastavení.
  • Tento skript automaticky stáhne potřebné soubory (sea a bounds) a programy (mkgmap, splitter a Osmconvert) - celkem cca 1,5 GB. Případná aktualizace je možná pomocí python update.py.
  • Vhodná verze programu Osmconvert (Windows/Linux a 32bit/64bit) je detekována automaticky. Pokud ke skriptu gmapmaker přistupujete z různých systémů, je nutné spustit python update.py v každém z nich. Omezení systému Windows zároveň neumožňuje programu Osmconvert zpracovat soubory větší než 2 GB. Tento program slouží k vytvoření výřezu (přepínače --crop a --extend), proto je nutné pro větší oblasti (většina států) použít buď systém Linux nebo si stáhnout speciální verzi binary for Windows 64 bit a tou nahradit automaticky stažený soubor osmconvert64.exe. POZOR toto funguje jen pro 64bitový systém Windows, pro 32bitový systém Windows řešení není. Linuxu se tento problém netýká.
 6. Ověřte si funkčnost skriptu příkazem python gmapmaker.py --version.

 7. V souboru gmapmaker.py na prvních řádcích lze definovat maximální rozsah paměti RAM, povolený počet vláken procesoru a verzi mapy. (FIXME v budoucnu bude přesunuto do skriptu prepare).

FAQ pro instalaci a možné chyby

 • Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows
 • Konzoli na windows spustíte následovně: Win + R, napsat cmd, OK. Druhou možností je napsat cmd přímo do adresního řádku průzkumníku.
 • Na linuxu může být pro nástroj pip3 (popř. i pro python setup.py) vyžadován přepínač --user (pip3 install --user name1 name2) nebo sudo (sudo pip3 install name1 name2).
 • Pokud se zobrazí chyba informující o nepřítomnosti pythonu, restartujte průkumník.
 • Instalace knihovny osmium může způsobovat problémy. Může pomoct použít starší verzi Pythonu, např. verzi 3.8.10.
 • Na Windows 10 může být problém s antivirem, viz zde.
 • Hlasí-li skript problémy s daty sea, smažte odpovídající složku a spusťte python update.py.

Použití

Je-li skript spuštěn bez parametrů python ./gmapmaker.py vyžádá si od uživatele jméno generované oblasti. Pro bezobslužnou instalaci ho lze předem definovat pomocí následujících parametrů:

 • -a <area>, --area <area> definuje stát (oblast), pro který je mapa generována. Viz seznam států.
 • -c <codePage>, --code-page <codePage> kódování mapy (unicode, ascii, 1250, 1252, latin2).
 • -d <opt>, --download <opt> princip stahování mapových dat:
  • force - Mapová data se při každém spuštění znovu stáhnou.
  • skip - Mapová data se nebudou stahovat.
  • auto - Mapová data se stáhnou pouze pokud jsou starší než --maximum-date-age (výchozí).
 • --maximum-data-age <age> určuje maximální stáří mapových dat při automatickém stahování. Hodnota ve tvaru [0-9]+[hdm], kde h značí hodinu, d značí den (24 hodin) a m značí měsíc (30 dní) (výchozí hodnota 1d).
 • --map-number <number> vynutí konkretní map ID.
 • --variant <variant> vynutí konkretní variantu mapy (hodnota 1 - 5). Varianta mapy ovlivňuje její ID. Jinka je generována automaticky.
 • -e <km>, --extend <km> zvětší polygon o zadaný počet kilometrů (POZOR, zatím nefunguje).
 • --sufix <sufix> přípona za jménem mapy.
 • --no-split zakáže dělení mapy na podsoubory - vhodné jen pro velmi malé oblasti.
 • -r, --crop ořízne mapový soubor podle polygonu.
 • -q, --quiet žádné výpisy na stdout.
 • -l, --logging vytvoří logovací soubor gmapmaker.log.
 • -h, --help zobrazí nápovědu.
 • --en přepne skript do anličtiny

Seznam států

Státy jsou definovány ve skriptu python/areas.py. Vlastní oblasti lze definovat v souboru userAreas/myAreas.py (ten je vytvořen až skriptem prepare, tudíž by měl být imunní vůči přepsání při aktualizaci i opětovnému spuštění zmíněného skriptu). Doporučuji vycházet z předpřipravené oblasti OL definující okres Olomouc. Pro každou novou oblast je nutné zadefinovat nový objekt třídy Area (definována v makerfuncs/Area.py). K mapě lze definovat následující vlastnosti:

 • nameCs jméno mapy česky
 • nameEn jméno mapy anglicky (je-li prázdné, použije se nameCs)
 • number garmin ID mapy. Čtyřmístné číslo, mělo by být unikátní.
 • pois pole se jmény souborů obsahující dodatečné POI, které budou vloženy do mapy. Tyto soubory se musí nacházet ve složce pois.
 • parent rodičovská mapa, vhodné pro vytváření podoblastí z různých států (budou automaticky stažena/použita mapová data rodiče)
 • crop výchozí False, True vynutí oříznutí dat podle polygonu (POZOR, zatím nefunguje).

Dále je nutné připravit polygon a to buď ve formátu .poly nebo .geojson a umístit ho pod stejným názvem do složky s polygony. Mapová data je pak nutné buď také stáhnout a nachystat do patřičné složky nebo definovat rodiče (viz výše).

Hotové mapy

Hotové mapy najdete na stránce https://www.garmin.vasam.cz

Pozor, tento skript používáte na vlastní riziko a já, jakožto autor nenesu žádnou odpovědnost za škody jim způsobené!

Chyby, připomínky, návrhy hlašte v diskuzi na adrese http://www.geocaching.cz/topic/31987-osm-topo-mapa-pro-garmin/, emailem osm@vasam.cz nebo zde na GitHubu.