Skip to content

VasiaPiven/covid19_ua

Repository files navigation

covid19_ua

Відкриті дані по захворюваності на COVID-19 в Україні.

Первинні дані отримані від Центру громадського здоров'я.
Трансформовані та агреговані Національною службою здоров'я України.

Візуалізацію на основі цих даних можна переглянути тут: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid19

Пряме посилання на версію для смартфону📱 - https://cutt.ly/COVID19_mob


  • covid19_by_settlement_actual - актуальна інформація про всі випадки в розрізі областей, районів та населених пунктів (за місцем реєстрації випадку).

  • covid19_by_settlement_dynamics - поденна динаміка випадків в розрізі областей, районів та населених пунктів (за місцем реєстрації випадку).

  • covid19_by_area_type_hosp_dynamics - поденна динаміка випадків в розрізі областей, ознаки госпіталізацій, віку та статі (за областю реєстрації).

  • ❗Важливо!

    • Інформація в розрізі днів агрегується безпосередньо по даті реєстрації підозр, даті проведення тестування (лаб. дослідження) /одужання/смерті та не залежить від дати, коли ці дані було оприлюднено в офіційній статистиці. В разі отримання нових додаткових відомостей або уточнень за попередні періоди, розподіл всіх показників актуалізується автоматично (оновлюється ретроспективно❗).

    Код для вбудовування візуалізації на сайті/порталі:

    <iframe width="1280" height="760" src=" https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjI3YmNkMzAtNDMyYy00ZTExLThhMTYtYzM3OTJlYzIzNDhmIiwidCI6IjI4OGJmYmNmLTVhYjItNDk2MS04YTM5LTg2MDYxYWFhY2Q4NiIsImMiOjl9" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

About

Відкриті дані по захворюваності на covid19 в Україні

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published