Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information...
marcusosterberg committed May 12, 2017
1 parent 7c8b17d commit 1cfaaea0833e4f5410cb7ce28af45e1bdc72b51a
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 README.md
View
@@ -9,12 +9,12 @@ Det här är ett ganska utvecklarcentrerat projekt. Förhoppningen är att kunna
## Vill du bidra?
Hör av dig till [@marcusosterberg via Twitter](https://twitter.com/marcusosterberg). För närvarande är det Marcus Österberg som kodar och [Mattias Skoog](https://twitter.com/therealskoog) som sköter test av dokumentation. Råkar du vara bra på Python tar vi gärna emot kodgranskning, är du bra på paketering av kod till tjänster behövs även det, kan du grafisk formgivning vore det kul med en logga och klistermärken. Häng på! :)
##Licens
## Licens
Projektets innehåll erbjuds med MIT-licens. Det innebär att du vågar använda kod till lite vad du nu vill utan risk för att behöva ha med advokater att göra.
## Historik
Koden har ursprungligen skrivits av [Marcus Österberg](http://webbstrategiforalla.se/kontakt/marcus-osterberg/) för att skapa ett index kring [webbprestanda och webbanalys för svensk offentlig sektor](http://webbstrategiforalla.se/offentlig-sektors-webbprestanda/) under 2016.
Från och med 2017 blir detta projekt till en öppen källa (källkod). [Västra Götalandsregionen (VGR)](http://www.vgregion.se/) är projektets primära sponsor genom donerad arbetstid inom uppdraget att bidra till [webbriktlinjer.se / Vägledning för webbutveckling](https://webbriktlinjer.se/)
Betrakta det här projektet som ett exempel på verktyg för att mäta prestanda i enlighet med [Webbriktlinje 54](https://webbriktlinjer.se/r/54-optimera-webbplatsen-for-basta-prestanda/) och hur VGR försöker följa upp sin [prestandabudget](https://github.com/Vastra-Gotalandsregionen/Webbanalys/blob/master/prestandabudgetar/www.vgregion.se.md).
Betrakta det här projektet som ett exempel på verktyg för att mäta prestanda i enlighet med [Webbriktlinje 54](https://webbriktlinjer.se/r/54-optimera-webbplatsen-for-basta-prestanda/) och hur VGR försöker följa upp sin [prestandabudget](https://github.com/Vastra-Gotalandsregionen/Webbanalys/blob/master/prestandabudgetar/www.vgregion.se.md).

0 comments on commit 1cfaaea

Please sign in to comment.